Makrotalous

Yritystuet kansanedustajan hampaissa – ”valtaosa maksamistamme yritystuista on huonoja, turhia tai jopa haitallisia”

Yritystuet herättävät kummastusta. Kansanedustaja Antero Vartia kritisoi voimakkaasti valtion yritystukipolitiikkaa.

Kansanedustaja Antero Vartia kritisoi voimakkaasti valtion yritystukipolitiikkaa.

Yritystukia on moneen lähtöön. Maataloustukien lisäksi yritykset voivat saada esimerkiksi investointi-, kehittämis- pienyritys- ja kansainvälistymistukia.

Taloussanomien Työ- ja elinkeinoministeriöltä saamien tietojen mukaan Valtion myöntämien yritystukien määrä on kasvanut viime vuosina, Vuonna 2012 erilaisia valtion suoria yritystukia ja erilaisia verotukia myönnettiin 3,46 miljardin euron edestä. Viime vuonna summa ylsi jo 3,63 miljardiin.

Lisäksi valtion yrityksille maksaman tukipotin painotus on viime vuosina siirtynyt energiatukiin tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukien kustannuksella. Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen VATT:n tutkijat ovat kehityksestä huolissaan.

Yritystuilla kielteisiä vaikutuksia

Haitallisista yritystuista on varoittanut esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja VATT.

”Kielteiset yritystuet ovat lisääntyneet. Nämä tuet kohdistuvat perinteisiin toimialoihin ja niissä vanhoihin yrityksiin. Tämä on hälytysmerkki”, totesi Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta Taloussanomille viime lokakuussa.

Malirannan mukaan kielteisiä tukia ovat sellaiset, jotka eivät tue innovointia yrityksissä. Näitä ovat esimerkiksi investointi- ja verotuet, jotka tähtäävät olemassaolevien työpaikkojen säilyttämiseen. Tukien varassa säilyvät työpaikat ovat usein perinteisessä teollisuudessa aloilla, joiden tulevaisuudennäkymät ovat huonot.

VATT:n selvityksen mukaan esimerkiksi investointituilla ei todettu juurikaan olevan uusia investointeja lisäävää vaikutusta ja lisäksi suurten yritysten saama julkinen tuki syrjäyttää usein yksityistä rahoitusta investoinneissa. ”Työllistämis- ja matalapalkkatuilla ei selvityksen mukaan ole vaikutusta työllisyyteen tai yritysten tuottavuuteen. Tuet siirtyvät osittain palkkoihin, mutta vielä suuremmalta osin ne näyttävät jäävän yrityksille. Tärkeää olisikin jatkossa selvittää, miten tuet vaikuttavat yritysten kokonaistuottavuuteen pidemmällä aikavälillä”, VATT toteaa.

Kansanedustaja nosti yritystuet julkiseen keskusteluun

Massiivisen yritystukipotin ongelmiin on kiinnittänyt huomiota myös Vihreiden kansanedustaja Antero Vartia.

”Maksamme yrityksille suoria tukia vuosittain 1,3 miljardin edestä. Verotukia yritykset saavat 2,7 miljardia. Kansallisia maataloustukia maksamme miljardin edestä. Lisäksi osa yrityksistä saa tukea toimintaansa alhaisempien arvonlisäverokantojen myötä, joiden kustannus on 3 miljardia. Yhteensä kahdeksan miljardia vuodessa on paljon. Jos karsisimme tuista edes yhden prosentin, olisi valtion kassassa 80 miljoonaa euroa enemmän”, Vartia kirjoittaa blogissaan.

Mitä noiden valtavien summien vastineeksi saadaan, Vartia kysyy.

”Tavoitteena on tietenkin, että tuki tuo valtion kassaan enemmän rahaa kuin sieltä vie. Tuki on perusteltu, jos se auttaa luomaan kestäviä työpaikkoja tai uusia innovaatioita, jotka eivät olisi syntyneet ilman tukea. Hyvän tuen tulisi paikata markkinoiden jättämiä aukkoja sekä luoda yhden yrityksen viivan alle jäävää tulosta laajempaa hyötyä yhteiskuntaan.”

Vartian mukaan huonoja tukia ovat sellaiset, jotka vääristävät kilpailua, tekohengittävät kuolevia aloja tai tukevat toimintaa, joka olisi syntynyt muutenkin.” Saatamme tukea kannattavia yrityksiä, jotka pärjäisivät ilmankin ja saavat tukien myötä vain enemmän kilpailuetua. Toisaalta tuemme kannattamattomia yrityksiä, joiden tukeminen verorahoilla vähentää niiden kannustimia välttämättömiin uudistuksiin. Pahimmillaan tuki siirtyy suoraan yritysten omistajien osinkoihin tuomatta minkäänlaisia yhteiskunnallisia tai taloudellisia hyötyjä.”

Kansanedustajan mukaan on kiistatonta, että tuki hyödyttää sellaista yritystä, joka sen saa. ”Muut yritykset kuitenkin joutuvat huonompaan asemaan.”

Vartian mukaan valtaosa maksamistamme yritystuista on huonoja, turhia tai jopa haitallisia.

”Tukien tehokkuuden mittaaminen on viime vuosina kehittynyt ja yleistynyt harppauksin, ja Suomessa mm. VATT ja Etla ovat kritisoineet osaa tuista voimakkaasti.”

Kommentoi
Ylös
>