Sijoitusideat

Tässäkö Helsingin Pörssin kolme kovinta osaketta?

SalkunRakentajan kurssirakettikisassa veikataan ja perustellaan toukokuun eniten noussut osake. Eroa on jo alkanut syntymään.

SalkunRakentajan kurssirakettikisan ideana on ennustaa toukokuun aikana Helsingin pörssin (OMX Helsinki) kovimmin osakekurssiaan kasvattanut osake. Kisaan osallistujan tuli siis valita Helsingin pörssin päälistalta vain yksi osake, jonka osakekurssin uskoi nousevan toukokuun aikana eniten.

Nyt kun toukokuuta on viikko takana, on eroa syntynyt parhaimmillaan jopa 18,3 prosenttia.

Se on viikossa aika paljon ja kertoo siitä, että lyhytjänteisen kisan voittajaiosakkeen tunnusmerkki on todennäköisesti pitkäaikaisen strategisen kilpailuedun sijaan merkittävä riski sekä korkea volatiliteetti.

Kisaa johtavat seuraavat yritykset.

Afarak

Afarak on maailmanlaajuinen vertikaalisesti integroitunut erikoismetalliseosten tuottaja, jolla on toimintaa Etelä-Afrikassa, Turkissa, Saksassa, Lontoossa, Helsingissä ja Maltalla. Afarak tunnetaan erityisesti kriittisten metallien tuottajana, joka toimittaa tuotteitaan maailman johtaville yrityksille monilla eri teollisuuden aloilla ympäri maailmaa.

Afarakin strategiaan kuuluu katetason suojaus erikoistuotteisiin keskittymällä, toiminnan tehokkuuden kehittäminen prosesseja virtaviivaistamalla, strategiset investoinnit uusiin teknologioihin, vahinkojen nollatasoon pyrkiminen, kestävä kasvu teollisuuden tuntemuksen kautta, sekä paikallisyhteisöjen kehittäminen liiketoimintojen kestävyyden saavuttamiseksi.

Afarak on noussut toukokuussa jo huimat 9,71 prosenttia, ja se pitää kiistattomasti kisan ykköspaikkaa.

Salkkurakettikisassa Afarakin nousua on perusteltu Kyösti Kakkosen osakeostoilla.

F-Secure

F-Secure tarjoaa tietoturvaratkaisuja eri käyttöjärjestelmillä varustetuille tietokoneille, kännyköille ja tableteille. Yrityksen tunnetuimmat edustajat ovat sen perustaja Risto Siilasmaa sekä tutkimuspäällikkö Mikko Hyyppönen. Hyyppönen esiintyy usein julkisuudess silloin, kun tietoturvauhkista uutisoitdaa.

F-Securen tavoitteena on parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää fyysisen maailman ja internetin kytkeytyminen entistä tiiviimmin yhteen. Yhtiön strategiassa heijastuu niin verkkoon kytkettyjen laitteiden määrän nopea kasvuvauhti, liiketoiminnan digitalisaation myötä muuttuneet toimintatavat kuin kyberrikollisuuden lisääntyminen.

Strategian toimeenpanon myötä F-Securen muuntautuminen päätelaitekeskeisestä virustorjuntayhtiöstä kyberturvallisuustuotteiden ja –palveluiden monipuolisemmaksi tarjoajaksi nopeutuu entisestään.

F-Secure on noussut toukokuussa 6,14 prosenttia ja pitää tällä helkellä Salkkuraketti-kisan kakkospaikkaa.

Salkkurakettikisassa F-Securea on perusteltu hyvillä tuotteilla ja yhteistyöllä operaattorien kanssa. Lisäksi on F-Securen on arvailtu olevan mahdollinen ostokohde isommalle toimijalle.

Siili solutions

Siili Solutions on suomalainen uuden ajan teknologiariippumaton ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani.

Muutoksessa yritysten liiketoiminnalta edellytetään nopeaa ja iteratiivista kehitystä, jossa Siilin roolina on tuoda asiakkailleen kokonaisvaltainen näkemys ei ainoastaan digitalisaation antamista teknisistä mahdollisuuksista, vaan myös käyttäjäkeskeisestä palveluiden muotoilusta ja informaatiovirtojen hallinnasta.

Siili yhdistää työssään luovan suunnittelun, teknisen toteutuskyvyn ja tarvittavan taustainformaatiojärjestelmän liiketoimintakeskeiseksi kokonaisuudeksi Lean-ajattelun mukaisesti. Siili uskoo jatkuvaan, prosessimaiseen kehitykseen ja läpinäkyvään tekemiseen. Siili työskentelee asiakkaan kanssa, ei asiakkaalle.

Vuodesta 2010 Siilin liikevaihto on kasvanut keskimäärin yli 40 % vuodessa ja Siili on ylläpitänyt keskimäärin noin 10 % käyttökatetasoa.

Siilin strategian kulmakivenä on markkinaa nopeampi orgaaninen kasvu, jota tuetaan yritysostoin. Siili toimii asiakkaidensa liiketoiminnan vauhdittajana ja digitaalisen ympäristön uudistajana.

Siili uskoo yhteiseen arvontuottamiseen, jossa koko tiimi asiakasta myöden työskentelee samaa tavoitetta kohti. Tällöin tekeminen on läpinäkyvää ja asiakas maksaa vain arvontuotosta. Eri näkökulmat saman ratkaisun ympärillä luovat puitteet uusien innovaatioiden synnylle.

Salkkurakettikisassa Siili Solutionsia on perusteltu sillä, että panostukset autoteollisuuden digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä alkaisivat tuottamaan tulosta.

Siili Solutions on noussut toukokuussa 4,92 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>