Sijoitusuutiset

Freemium-malli, sisältömarkkinoinnin ykkönen ja kasvun uusi taso – HubSpot osavuotiskatsaus Q1 2017

HubSpotin freemium-malli yhdistettynä yrityksen kovaan kasvuun kertoo siitä, että sisältömarkkinointi on toimiva konsepti.

Oletko kuullut sisältömarkkinoinnista ja sen merkityksestä? Entäpä digitaalisesta markkinoinnista? Voisiko se olla ratkaisu sinunkin yrityksellesi? Voivatko uudet keinot toimia vai onko vanha keino parempi kuin pussillinen uusia?

Yksi tapa hakea vastausta on tarkastella miten sisältämarkkinoinnin keskiössä toimiva freemium-mallilla varustettu yritys kehittyy. Freemium-malli tarkoittaa sitä, että asiakkaalle tarjotaan osa palveluista ilmaiseksi. Tällöin asiakkaalla on mahdollisuus kokeilla toimiiko tuote hänelle ja hänen yritykselleen.

Mikäli tuote on asiakkaalle hyödyllinen, laajentaa asiakas myöhemmässä vaiheessa maksulliseen tuotteeseen.

Kääntöpuolena malli tarkoittaa sitä, että jos tuote on huono tai sen käyttäminen ei tuo toivottuja tuloksia, tarkoittaa se sitä, että asiakas ei myöskään tule ostamaan tuotteen maksullista versiota.

Mutta tarkastellaanpa ensin kysymystä siitä mitä ylipäätään on sisältömarkkinointi.

Mitä on sisältömarkkinointi?

Sisältömarkkinoinnin parusajatus on päästä irti keskeyttämisen elementistä ja tarjota tietoa silloin, kun sitä tarvitaan. Käytännössä nykypäivän ihmiset aloittavat uuden asian ostamisen hankkimalla tietoa internetistä. Tarjoamalla tätä tietoa oikeassa muodossa, voi yritys päästä asiakkaan tietoisuuteen.

Sisältömarkkinoinnin perusajatus on houkutella asiakas yrityksen luokse tuottamalla asiakasta kiinnostavaa tietoa. Sisältömarkkinoinnin toimivuus perustuu pitkälti tiedon määrän lisääntymisen luomaan kultturinmuutokseen.

Ennen koko kansakunnan saattoi tavoittaa hyvin ajoitetulla televisiomainoksella. Nykyään se ei ole yhtä helppoa, koska televisiokanavia on enemmän kuin ennen. Lisäksi perinteisen television rinnalle on noussut esimerkiksi mainosvapaita suoratoistopalveluita.

Kun tietoa tulee, joka tuutista alkaa ihminen sulkemaan korvansa. Perinteiseen mainontaan liittyvä keskeyttämisen elementti tuntuu häiritsevältä. Kuinka moni nauttii siitä, että hyvä elokuva keskeytyy mainostauolla?

HubSpot on yritys, joka hyödyntää tätä ostajakäytöksen muutosta tarjoamalla koko sosiaalisen median kirjon kattavan linsenssipohjaisen ohjelmiston sisältömarkkinointia varten. HubSpot on laajentanut valikoimaansa tarjoamalla myös oman CRM-tuotteensa ja myyntisoftansa.

HubSpotin tuotteen edut ja freemium-malli

HubSpot haluaa auttaa yrityksiä kasvamaan ja se tekee sen tarjoamalla markkinointiin ja myyntiin tarvittavat työkalut yhdestä paikasta.

HubSpotin tuote kattaa koko sisältömarkkinoinnin. Sillä tekee niin internetsivut, laskeutumissivut, blogit, sosiaalisen median päivitykset, sähköpostikampanjat, että liidienhoivauksen.

Kun kaikki toimenpiteet hoidetaan yhden kanavan kautta, on etuna kokonaisuuden kattava data-analyysi. HubSpotin ei tarjoa ainoastaan internetanalytiikan työkaluja, vaan myös kokonaisvaltaisen markkinointianalytiikan työkalut.

HubSpot on helppokäyttöinen ja mikäli ongelmia ilmenee on apua tarjolla HubSpotin blogien, videoiden ja webinaarien muodossa. Muiden pilvipalveluiden tavoin HubSpotin etuna on sen skaalautuvuus asiakkaan tarpeen mukaan.

Lisenssipohjainen maksujärjestelmä mahdollistaa sen, että asiakas maksaa tuotteen käytön mukaan. Koska todellisen tarpeen määrää voi tietojärjestelmien kohdalla olla vaikea tiettää etukäteen, vähentää kulutuksen mukainen laskutus asiakkaan.

Freemium-malli mahdollistaa monipuolisen testauksen ennen rahallista sitoutumista.

HubSpotin tulokset todistavat sen puolesta, että sisältömarkkinointi ja freemium-malli toimii

HubSpotin kasvu on ollut alusta lähtien voimakasta.

HubSpotin asiakasmäärät ovat kasvaneet voimakkaasti alusta alkaen. Freemium-malli toimii.

Nyt julkaistussa osavuotiskatsauksessa Q1 2017 markkinointityökalun asiakasmäärä jatkaa tasaista kasvuaan.

HubSpotin osavuotiskatsauksesta Q1 2017 näkee, että yrityksen asiakasmäärä kasvaa tasaista vauhtia. Freemium-malli toimii.

HubSpot on kuitenkin onnistunut lanseeraamaan myyntisoftan markkinointityökalun rinnalle. Kokonaisuutena maksullisen tuotteen tilaajamäärän kehitys näyttää tältä.

HubSpot on myyntityökalun lanseerauksen myötä saanut tilaajamäärät entistä ovimakkaampaan kasvuun. Tämä osavuotiskatsauksesta Q1 2017 ja osoittaa, että freemium-mall toimii tässä tapauksessa hyvin.

Myös liikevaihdon kehitys on ollut voimakasta. Lisäksi yritys sai ”non-GAAP”-pohjaisen liiketoiminnan positiiviseksi odotutettua aikaisemmin.

HubSpotin liikevaihto on kasvanut hyvin tasaisesti, mutta voimakkaasti. Tämä nähdään osavuotiskatsauksesta Q1 2017. Freemium-malli mahdollistaa siis tasaisen liikevaihdon kehityksen.

Summaten alkuperäiseen kysymykseen siitä toimiiko sisältömarkkinointi, niin ainakin HubSpotin liiketoiminnan kehityksen kulmasta tarkasteltuna vaikuttaisi siltä, että kyllä toimi. Ehkä se on sinunkin yrityksellesi oikea ratkaisu.

Kommentoi
Ylös
>