Makrotalous

Italia on euroalueen murheenkryyni – talouskasvu aneemista

Euroopan talouskriisin päähuomio on keskittynyt Kreikan valtion velkaongelmaan. Italia on kuitenkin paljon suurempi huolenaihe.

Maa uhkasi tänä keväänä jälleen joutua samankaltaiseen pattitilanteeseen kuin kaksi vuotta sitten, jolloin se ei suoriutunut ajallaan Kansainväliselle valuuttarahastolle erääntyvästä lainasta.

Euromaiden valtiovarainministerit löysivät kuitenkin huhtikuun alussa yhteisymmärryksen Kreikan kanssa euroryhmän kokouksessaan Maltalla. Kreikka saa seuraavan tukierän ja se sitoutuu 3,5 prosentin budjetin primääriylijäämään suhteessa bruttokansantuotteesta.

Primäärillä ylijäämällä tarkoitetaan budjetin ylijäämää ennen korkokuluja.

Kreikka yllätti, Italiassa vaisua kasvua

Myöhemmin huhtikuussa Bloomberg kertoi että maan primääriylijäämä oli viime vuonna 4,2 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun tavoitteena oli 0,5 prosentin ylijäämä. Ylijäämä siis ylitti myös asetetun 3,5 prosentin tavoitteen selvästi.

Euroalueen tulevaisuuden kannalta Kreikkaa suurempi asia on, mitä tapahtuu Italiassa. Saapasmaa on talouden kooltaan selkeästi Kreikkaa merkittävämpi tekijä euroalueella.

Suomen Pankin mukaan Italian talous palasi pitkään jatkuneen supistumisen jälkeen kasvuun vuosina 2015 ja 2016. Tosin tämä kehitys on ollut suhteellisen vaimeaa, vuonna 2016 hieman alle yhden prosentin.

Kasvun ennustetaan jatkuvan lähivuosina noin prosentin vauhtia. Suomen Pankin mukaan kasvua tukevat Italian hallituksen toimet pankkijärjestelmän tilan parantamiseksi, elvyttävä rahapolitiikka sekä viennin koheneminen.

Työllistämiseen kohdistuneiden verohelpotusten poistuminen on kuitenkin heikentänyt työllisyyden kehitystä, mikä taas näkyy kulutuksen kasvun lievänä hidastumisena.

”Jos työllisyyden kehitys ei kohene tai viennin kasvu hidastuu, kasvu voi osoittautua vielä ennakoitua hitaammaksi. Italian kasvunäkymien vaimeus ja huomattava julkinen velkaantuneisuus (hieman yli 130 % suhteessa bruttokansantuotteeseen) ovat yhä huolenaihe”, SP toteaa.

Alla olevan twiitin kuvaaja kertoo havainnollisesti, kuinka Italia on jäänyt viime aikoina selkeästi jälkeen muun euroalueen työllisyyskehityksestä.

Muut euromaat kasvavat

Muissa merkittävissä euromaissa talous on saanut tuulta purjeisiin.

Saksan talous kasvoi 1,9 % vuonna 2016. Saksan talouden odotetaan jatkavan vahvaa kasvua lähivuosina yksityisen kulutuksen ja työllisyyden suotuisan kehityksen vetämänä, SP toteaa.

Ranskan talous kasvoi puolestaan 1,1 % vuonna 2016. Kasvu hidastui hieman edellisvuotisesta mutta oli selvästi ripeämpää kuin aiempina vuosina. Kasvun ennustetaan piristyvän lähivuosina.

Espanjan talous on kasvanut ripeästi vuoden 2013 käännepisteen jälkeen. SP:n mukaan maan bruttokansantuote saavutti vuoden 2016 lopussa jo suunnilleen finanssikriisiä edeltäneen tasonsa. Kasvun odotetaan jatkuvan euroalueen keskiarvoa nopeampana, mutta vaimenevan asteittain. Kasvua tukevat hintakilpailukyvyn paraneminen, rakenneuudistukset ja asuntokuplan pohjan saavuttaminen muutama vuosi sitten.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös