Sijoitusstrategiat

Kasvusijoittajan osakestrategiat -ekirja ravistelee kasvusijoittamisen perusteita

Digitalisaatio on synnyttänyt kasvuyrityksiä joiden ansaintalogiikka poikkeaa perinteisistä yrityksistä. Tämä asettaa haasteita myös kasvusijoittajalle. Henri Blomsterin uutuuskirja pureutuu ajankohtaiseen aiheeseen.

Kasvusijoittajan osakestragiat sijoituskirja sijoittaminenGoogle, Netflix, Apple, Facebook ja Amazon ovat jotain enemmän kuin vain kasvuyrityksiä. Ne ovat digitalisaation aallonharjalla paistattelevia jättiläisiä, jotka hyödyntävät digitalisaation mukanaan tuomaa aivan uutta ansaintalogiikkaa.

Näiden yhtiöiden kasvu ja kasvunäkymät ovat sellaisia, että sijoittajalla on haasteita ymmärtää niitä sijoituskohteena perinteisten tunnuslukujen ja osakeanalyysien pohjalta.

SalkunRakentajan analyytikon, Henri Blomsterin ekirja Kasvusijoittajan osakestrategiat: Opas aktiiviselle osakepoimijalle keskittyy pohtimaan näiden digitaalisten kasvuyritysten sijoittamisen haasteita.

Blomster esittelee kasvuosakkeisiin perustuvan sijoitusfilofian, josta käytetään nimitystä ”todellinen kasvusijoittaminen”. Sijoitusfilosofiaan soveltuvia osakkeita kutsutaan nimellä ”todelliset kasvuosakkeet”. Nämä osakkeet eivät ole sen todellisimpia kuin muutkaan osakkeet. Termin tarkoistus onkin lähinnä erotella pitkäikäiseen tasaiseen kasvuun kykeneviä yrityksiä muista osakeryhmistä. Näitä muita osakeryhmiä ovat esimerkiksi puhtaasti korkeaan hintaan perustuva kasvuosakkeen määritelmä, sykliset osakkeet ja korkean riskin osakkeet.

Yksi kirjan viesteistä onkin, että kaikki korkeamman riskin osakkeet eivät ole luonteeltaan samanlaisia, ja että niissä on perustavanlaatuisia eroja.

Digitaaliset tuotteet ja internet muuttavat maailmaa. Blomsterin mukaan digitalisaatio koskettaa kaikkia yrityksiä, mutta toisia yrityksiä se koskettaa enemmän kuin toisia.

Kun yritykset muuttuvat, muuttuvat myös liiketoimintasuunnitelmat. Digitaalisten tuotteiden muuttuvat kustannukset ovat aivan eri luokkaa verrattuna perinteisiin fyysisiin tuotteisiin. Tällä on Blomsterin mukaan merkitystä paitsi yritysten ansaintalogiikalle, myös sijoittajien käyttämien tunnuslukujen merkitykselle.

Eri yhtiöistä tehtyjen analyysien pohjalta lukija voi saada konkreettisen käsityksen siitä miten kirjassa esiteltyjä asioita voi sijoituspäätöksissään huomioida.

Kasvusijoittajan osakestrategiat ei ole kirjoittajansa mukaan täydellinen sijoittamisen opas, koska se keskittyy yhteen sijoitusteemaan. Kirjassa toki sivutaan muita sijoittamisen strategioita, mutta osakesijoittamisen untuvikoille Blomster suosittelee lisäksi muihin strategioihin keskittyviä teoksia kuten Kim ja Tom Lindströmin Onnistu osakemarkkinoilla, Marko Erolan Paras sijoitus itsepuolustusopas sijoittajille, sekä Karo Hämäläisen ja Jukka Oksaharjun Sijoita kuin guru.

sijoittaminen, osakkeet, rahastot, osakesijoittaminen, rahastosijoittaminen, säästäminen, talous, etf, talouspolitiikka, markkina-analyysit, markkinat, makrotalous, salkunrakentaja,Henri Blomster on SalkunRakentajan analyytikko ja sekä sivustoa julkaisevan Salkkumedia Oy:n hallituksen jäsen. Hän istuu Ocuspecto-nimisen terveysteknologiayrityksen Advisory Boardissa ja on Seeking Alpha -kontribuuttori. Kirjoittajalla on 20 vuoden kokemus suorasta osakesijoittamisesta.

Aiemman koulutuksensa kautta kirjoittajalla on kokemusta niin sanottujen verkostojen tutkimisesta. Blomster on voittanut työstään useita palkintoja, kuten Medix-palkinnon, PhDs to Business Life case-kilpailun, sekä Aalto Crossroads case-kilpailun.

Tilaa tästä Kasvusijoittajan osakestrategiat -ekirja.

Löydä muita sijoitus- ja talousaiheisia kirjoja SalkunRakentajan Kirjat-palvelusta.

Kommentoi
Ylös
>