Yritysuutiset

Satoja yrityksiä uhkaa poisto kaupparekisteristä

Kauppa- ja rekisterihallituksen mukaan ensimmäistä kertaa uhkana on toimivan yrityksen poisto rekisteristä.

Patentti- ja rekisterihallitus kertoo tiedotteessaan lähettävänsä tällä viikolla kehotuskirjeen noin tuhannelle osakeyhtiölle ja osuuskunnalle, joilla tilinpäätöksen toimittaminen on viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisestä.

Myös toimiva yritys voi joutua poistettavaksi kaupparekisteristä, jos yritys ei kehotuksista huolimatta ilmoita tilinpäätöstään. Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa käytännössä yritystoiminnan päättymistä ja merkittäviä veroseuraamuksia.

”Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan on laadittava tilinpäätös ja toimitettava se PRH:lle. PRH on tiedottanut tästä aktiivisesti ja lähettänyt muistutuskirjeitä tuhansille yrityksille talven ja kevään aikana. Tämä ei ole merkittävästi lisännyt yritysten aktiivisuutta ilmoitusvelvollisuutensa hoitamisessa”, sanoo valvonta- ja lakipäällikkö Terhi Maijala.

Kaupparekisterin poistomenettely perustuu osakeyhtiö- ja osuuskuntalakeihin.

Kaupparekisteristä poistaminen tai selvitystilaan määrääminen voivat tulla kyseeseen jos yrityksellä ei ole rekisteriin merkittyä toimikelpoista hallitusta, yrityksellä ei ole rekisteriin merkittyä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain tarkoitettua edustajaa, yritys ei ole rekisteriviranomaisen kehotuksesta huolimatta ilmoittanut tilinpäätösasiakirjoja rekisteröitäviksi vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä tai yritys on asetettu konkurssiin, joka on rauennut varojen puutteeseen.

Yritys on määrättävä selvitystilaan tai rekisteristä poistettavaksi, jollei ennen asian ratkaisemista näytetä, ettei siihen enää ole perustetta.

Velvollisuus ilmoittaa tilinpäätös julkistettavaksi kaupparekisterissä vaihtelee yritysmuodoittain. Yritykset, jotka käyttävät veroilmoituslomaketta 6 B, ilmoittavat tilinpäätöksen kaupparekisteriin veroilmoituksen yhteydessä. Tarkemmat ilmoitusohjeet eri yritysmuodoille löytyvät vasemman valikon kautta.

Tilinpäätös on aina ilmoitettava kaupparekisteriin, jos yritysmuoto on jokin seuraavista:

 • osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö
 • osuuskunta, osuuspankki
 • vakuutusosakeyhtiö, keskinäinen vakuutusyhtiö tai vastaava julkinen yhtiö
 • vakuutusyhdistys
 • säästöpankki
 • hypoteekkiyhdistys
 • eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä ja eurooppayhtiö

Nämä yritykset puolestaan ilmoittavat tilinpäätöksen kaupparekisteriin, jos laissa mainitut edellytykset täyttyvät

 • yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
 • aatteellinen yhdistys ja taloudellinen yhdistys
 • säätiö
 • sivuliike (pääsääntöisesti ilmoitusvelvollisuus)

Seuraavien yhtiöiden ei tarvitse ilmoittaa ja rekisteröidä tilinpäätöstä kaupparekisteriin:

 • asunto-osakeyhtiö
 • keskinäinen kiinteistöyhtiö (asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 2 §:ssä määritelty)
 • asumisoikeusyhdistys
 • asunto-osuuskunta

Linkit kirjanpitolakiin ja muihin kaupparekisteriin liittyviin keskeisimpiin lakeihin PRH:n Lainsäädäntöä -osiosta.

Kommentoi
Ylös
>