Yrittäjyys

Kevytyrittäjät maksavat turhia maksuja

Kevytyrittäjillä on ollut epäselvyyttä siitä, mitä maksuja heidän tulee maksaa.

Kevytyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, joka laskuttaa asiakkaitaan laskutuspalveluiden kautta, ilman omaa yritystä. Laskutuspalveluista  käyttäjämääriltään suurimpia ovat Eezy, Ukko.fi ja Odeal. Työoikeuden näkökulmasta kevytyrittäjä on silti yrittäjä, ei palkansaaja. Hän myy työtään useille eri toimeksiantajille.

Kaikki kevytyrittäjät eivät tiedä millaisia maksuja heidän tulee maksaa ja mihin niitä maksetaan.

Suomen Yrittäjien mukaan kevytyrittäjä maksaa usein turhaan arvonlisäveroa tai sellaisia työnantajan ja työntekijän sivukuluja, joita hänen ei tarvitsi maksaa ja joista ei hänelle hyötyä koidu.

Jos henkilön vuosityötulot ovat alle 7 645 euroa, ei yrittäjän eläkemaksuja tarvitse maksaa. Jos taas kevytyrittäjyys on päätoimista, on yrittäjällä mahdollisuus liittyä yrittäjien työttömyyskassaan ja kerryttää työssäoloehtoa sinne. Tähän asti laskutuspalveluyritykset ovat vakuuttaneet kevytyrittäjät työntekijöinä, vaikka työoikeuden näkökulmasta ilman työ- tai virkasuhdetta työskentelevät ovat yrittäjiä.

Kevytyrittäjien eläkevakuuttamisen laji muuttui työeläkeyhtiöiden linjauksen myötä. Vuoden 2017 toukokuusta lähtien kevytyrittäjien työttömyysvakuutus muuttui työntekijän TyEL:stä yrittäjän YEL-vakuutukseen. Kevytyrittäjät voivat liittyä myös yrittäjäkassan jäseneksi ja kerryttää yrittäjän työssäoloehtoa ottamalla itselleen yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) vähintään 12 564 euron vuosityötulolla. YEL-vakuutus turvaa kevytyrittäjän eläketurvan lisäksi koko muunkin sosiaaliturvan.

Lukuisat kevytyrittäjät ovatkin huomanneet muutoksen ja liittyneet yrittäjien työttömyyskassaan.

”Työeläkeyhtiöiden linjaus oli oikeudenmukainen. Nyt kevytyrittäjät eivät ole enää väliinputoajien asemassa työttömyysturvassa. Päätoimiset kevytyrittäjät voivat liittyä yrittäjäkassan jäseneksi ja näin ollen kerryttää oikeuden yrittäjän ansiopäivärahaan. Tämä muutos parantaa tuhansien itsensätyöllistäjien sosiaali- ja työttömyysturvaa.  Nyt kuitenkin tarvitaan vielä uutta ajattelua sen suhteen, että yrittäjyys ja palkkatyö voisivat rinnakkain kerryttää vakuutuskautta ja toisaalta, että yritystoiminta voitaisiin katsoa helpommin sivutoimiseksi”, sanoi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan (SYT) hallituksen puheenjohtaja Susan Äijälä.

Korjaus: Alkuperäisessä tekstissä luki virheellisesti että kevytyrittäjien työttömyysvakuutus muuttui vuoden 2016 toukokuussa. Muutos tapahtui tänä vuonna, ei viime vuonna. Virhe korjattu.

Kommentoi
Ylös
>