Indikaattorit

Kotitalouksien luottamusindikaattori uuteen ennätykseen

Tilastokeskuksen ylläpitämä kuluttajien luottamusindikaattori nousi toukokuussa mittaushistorian korkeimmalle tasolle.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2.–17. toukokuuta 1 209 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 24,1, kun se huhtikuussa oli 21,5 ja maaliskuussa 22,9. Toukokuun lukema on mittaushistorian 1995–2017 korkein, Tilastokeskus toteaa tiedotteessaan. Viime vuoden toukokuussa luottamusindikaattori sai arvon 12,5. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,9.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

kuluttajien luottamus luottamusindikaattori suhdanneindikaattori

Kuva: Tilastokeskus.

Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöistä odotukset työttömyyskehityksestä ja varsinkin kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat toukokuussa huhtikuuhun verrattuna. Sen sijaan arvio kuluttajan omasta taloudesta heikkeni aavistuksen, ja odotus Suomen taloudesta pysyi suunnilleen ennallaan. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden kaikki osatekijät vahvistuivat toukokuussa selvästi.

Kuluttajat luottavat nyt myös Suomen talouden suhdannekäänteeseen.

Toukokuussa hieman yli puolet eli 52 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 9 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten toukokuussa 39 ja 22 prosenttia.

Toukokuussa kuluttajien luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Suomessa. Väestöryhmistä toimihenkilöt olivat optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset ja työttömät.

Kommentoi
Ylös
>