Oma talous

Menestyvien lasten vanhemmilla on nämä 10 yhtäläisyyttä

menestyvien lasten vanhemmat

Useimmat vanhemmat haluavat lastensa pysyvät kaukana ongelmista, menestyvän hyvin koulussa ja saavuttavan hienoja asioita aikuisiällään.

Menestyvien lasten kasvatukseen ei ole olemassa yhtä salaista reseptiä, mutta psykologian tutkimus on osoittanut tiettyjä tekijöitä, jotka ennustavat menestystä jo lapsuudessa, kirjoitetaan Money-sivustolla.

Ei ole yllättävää, että monet näistä tekijöistä liittyvät vanhempiin ja kasvatukseen.

Seuraavassa 10 kohtaa, jotka ovat tunnusomaisia menestyvien lasten vanhemmille.

1. He laittavat lapset tekemään kotitöitä

Jos lasta ei opeteta tekemään kotitöitä, häntä ei myöskään opeteta siihen, että elämässä on tehtävä työtä ja osallistuttava omalta osaltaan. Kotitöitä tehneistä lapsista tulee todennäköisesti aikuisina työelämässä yhteistyö- ja empatiakykyisiä ja he ovat valmiimpia tekemään töitä itsenäisesti.

2. He opettavat lapsilleen sosiaalisia taitoja

Tutkijat seurasivat yli 700 lasta ympäri Yhdysvaltoja 20 vuoden ajan päiväkodista aikuisuuteen ja löysivät merkittävän korrelaation lasten sosiaalisten taitojen ja heidän 20 vuotta myöhemmän menestyksen välillä. Tämä kahdenkymmenen vuoden tutkimus osoitti, että sosiaalisesti taitavat lapset, jotka pystyvät toimimaan ryhmänsä kanssa yhteistyössä ilman suostuttelua, olemaan avuliaita toisille ja ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti, olivat paljon todennäköisemmin saavuttaneet korkeakoulututkinnon sekä kokoaikaisen työn 25 ikävuoteen mennessä verrattuna sosiaalisilta kyvyiltään rajoittuneempiin lapsiin. Sosiaalisesti rajoittuneemmilla lapsilla oli myös suurempi todennäköisyys tulla pidätetyiksi, harrastaa humalahakuista juomista sekä päätyä sosiaalihuollon piiriin.

3. Heillä on vahva suhde keskenään

Tutkimusten mukaan lapset, jotka elävät usein riitelevien vanhempien kanssa tai vanhempien, jotka päätyvät eroon, voivat yleensä huonommin kuin hyvin keskenään toimeen tulevien vanhempien lapset. Vanhempien ristiriidat ja ero voivat vaikuttaa jopa vuosikymmeniä myöhemmin lapseen ahdistuksena, suruna ja uupumuksena. On myös osoitettu, että riidattomissa yksinhuoltajaperheissä lapset voivat paremmin kuin riitaisissa kahden vanhemman perheissä.

4. He ovat korkeasti koulutettuja

Vuonna 2014 Michiganin yliopiston tutkimus osoitti, että korkeakoulutettujen äitien lapset hankkivat todennäköisesti itsekin korkeakoulututkinnon. Lisäksi vuonna 2009 osoitettiin, että vanhempien koulutustasolla on merkittävä vaikutus lapsen koulutustasoon sekä ammatilliseen menestykseen 40 vuotta myöhemmin.

5. He opettavat jo varhain lapsilleen matemaattisia taitoja

Lapsen tietämys numeroista sekä niiden järjestyksestä ja muista alkeellisista matematiikan käsitteistä ennen koulun aloittamista vaikuttaa paitsi hänen tulevaan matemaattiseen kyvykkyyteensä, yllättävää kyllä myös hyvän lukutaidon kehittymiseen.

6. He vaalivat suhdettaan lapsiinsa

Lapset, jotka ovat vastaanottaneet vanhempiensa hellää huolenpitoa ensimmäisten kolmen elinvuotensa aikana eivät vain menestyneet paremmin teoreettisissa testeissä lapsena, vaan heillä oli myös paremmat ihmissuhteet sekä korkeammat ammatilliset saavutukset kolmikymppisinä kuin niillä, jotka eivät olleet saaneet vanhemmiltaan läheisyyttä.

7. He ovat vähemmän stressaantuneita

Tutkimusten mukaan äidin lapsensa kanssa viettämien tuntien määrällä lapsen 3 ja 11 ikävuoden välillä on hyvin vähän merkitystä lapsen käytökseen, hyvinvointiin tai saavutuksiin. Kiinnostava puoli on kuitenkin se, että hyvin intensiivisellä vanhemmuudella voi olla jopa negatiivisia vaikutuksia: Äidin stressi työn ja perheen yhteensovittamisesta ja ajan löytämisestä lapsille voi vaikuttaa lapsiin huonosti. Tämän selittää psykologinen ilmiö, jossa ihmiset heijastavat ympärillään olevien ihmisten tunteita itseensä. Eli stressaantuneiden vanhempien lapset tuntevat suurella todennäköisyydella itsekin negatiivisia tunteita.

8. He arvostavat yrittämistä epäonnistumisenkin uhalla

Psykologi Carol Dweck on osoittanut, että lapset sekä aikuiset ajattelevat menestyksestä kahdella tavalla. Heilä on joko ”muuttumaton ajattelutapa” tai ”kasvun ajattelutapa”.

Muuttumattoman ajattelutavan mukaisesti ajattelevat olettavat, että menestys on meille syntymässä tulleiden ominaisuuksien lopputulema. Ominaisuuksiaan ei pysty muuttamaan ja näin ajattelevat ihmiset pyrkivätkin yleensä välttämään virheitä kaikin keinoin ja pitämään saavutetun aseman stabiilina sen hinnalla, etteivät he enää kehity eteenpäin. Kasvun ajattelutavan ihmiset taas eivät näe epäonnistumisia älykkyyden puutteena ja heitä ajaa eteenpäin haasteet ja halu kehittyä ja venyttää kykyjään.

Kaiken ytimessä on siis oletuksemme siitä, miten mielemme pystyy vaikuttamaan kyvykkyyteemme. Muuttumattomuuden ajattelutapaa ruokkii se, jos lapselle kerrotaan hänen pärjänneen hyvin kokeessa hänen lahjakkuutensa ansiosta. Kasvun ajattelutapaa taas vahvistaa, kun lapselle kerrotaan hänen pärjänneen kovan työn ansiosta.

9. Äidit ovat työelämässä

Harvardin yliopiston tutkimuksen mukaan kodin ulkopuolella työssäkäyvien äitien lapset hyötyvät tästä kasvaessaan merkittävästi. Tutkimus osoitti, että työssäkäyvien äitien tyttäret opiskelivat pidemmälle, saavuttivat todennäköisemmin johtotason työssään ja ansaitsivat yli 20 prosenttia enemmän rahaa kotiäitien kasvattamaan vertailuryhmäänsä nähden. Työssäkäyvien äitien pojat taas osallistuivat aikuisina enemmän kotitöihin sekä lasten kasvatukseen.

10. He opettavat lapsilleen sisukkuutta

Menestyneiden lasten vanhemmat opettavat heitä kuvittelemaan haluamansa tulevaisuuden ja sitoutumaan sen saavuttamiseen. Tätä luonteenpiirrettä kutsutaan myös sisuksi ja se tarkoittaa taipumusta ylläpitää mielenkiintoa ja nähdä vaivaa pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös