Osakeanalyysit

Nordea: Myy Nesteen osakkeet – biodieselmarkkinat vaikeuksissa

Öljynjalostusyhtiö Nesteellä on kasvavia haasteita Yhdysvaltojen biodieselmarkkinoilla.

Öljynjalostusyhtiö Nesteellä on kasvavia haasteita Yhdysvaltojen biodieselmarkkinoilla.

Nesteelle USA:n biodieselmarkkina on tärkeä tuloksen osalta, ja Donald Trumpin presidenttiyden myötä myötä tämän markkinan näkymät ovat entistä epävarmemmat, toteaa Nordea aamukatsauksessaan.

Yhdysvaltojen biodieseltuontiin kohdistuu aiempaa enemmän kritiikkiä.

”USA:n biodieselin käyttö toimii pitkälti EPA:n (Environmental Protection Agency) sekä kongressin asettamien tavoitteiden sekä verotukien varassa. Perjantaina maan kansainvälisen kaupan komissio totesi, että on syytä epäillä että USA:n oma biodieseltuotanto kärsii tuonnista Argentiinasta ja Indonesiasta”, Nordea toteaa. Tosin tässä yhteydessä ei vielä puhuttu Singaporesta, josta Neste tuo biodieselinsä USA:aan.

Pankin mukaan EPA:n vaatimus biodieselin käytölle on nyt 2 miljardia gallonaa vuositasolla, mikä on selvästi yli maan oman tuotannon sekä tuplasti suurempi kuin kongressin asettama 1 miljardin gallonan minimivelvoite.

Uutisen myötä Nesteen yhdysvaltalaisen kilpailija REG:n osake ampaisi peräti 18 prosentin nousuun uutisen myötä.  Nordean mukaan USA:n protektionismi on merkittävä uhka Nesteelle.

”Nesteen osalta huolenamme on, että sekoitevaatimusta lasketaan ja verotuet ohjataan ainoastaan USA:ssa tuotetulle biodieselille. USA:n biodieselmarkkinan heikkeneminen olisi suuri ongelma Nesteelle. Kun samalla EU:n kaavailemat muutokset sekoitevelvoitteisiin olisivat toteutuessaan Nesteelle suuri uhka, suhtaudumme osakkeeseen varoen.”

Nordea Marketsin suositus Nesteen osakkeelle on Myy ja tavoitehinta 28 euroa.

Neste kertoi ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessaan 17 prosentin liikevoiton kasvusta verrattuna edellisvuoteen. Liikevaihtokin nousi 175 miljoonasta eurosta 204 miljoonaan euroon.

Yhtiö viittasi USA:n markkinoiden epävarmuuteen osavuosikatsauksessa.

”Keskeisiä Nesteen seuraavien 12 kuukauden tulokseen vaikuttavia markkinariskejä ovat globaalien öljymarkkinoiden nopeat muutokset, Öljytuotteiden tai Uusiutuvien tuotteiden raaka-aine- ja tuotehintojen yllättävät muutokset, Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen euroon nähden sekä negatiiviset muutokset nykyiseen biopolttoaineita koskevaan lainsäädäntöön päämarkkina-alueillamme. Nesteen jalostamoiden suunnitelluilla tai suunnittelemattomilla seisokeilla olisi negatiivinen vaikutus Nesteen tulokseen”, yhtiö totesi.

Kommentoi
Ylös
>