Sijoitusideat

Outokumpu nousi Inderesin TOP3-osakelistalle

Samalla analyysitalo nosti teräsyhtiön suosituksen tasolle Osta.

Samalla analyysitalo nosti teräsyhtiön suosituksen tasolle Osta.

Outokummun osake on laskenut viimeisen kuukauden aikana noin 20 prosenttia ja markkinat ovat lyhyellä tähtäimellä ylireagoineet, arvioi Inderes aamukatsauksessaan. Sijoittajat säikähtivät hieman avoimeksi jäänyttä toisen kvartaalin ohjeistusta ja metallien hintojen laskua.

Inderes odottaa osakkeen arvostuksen korjaantuvan, kun yhtiöltä saadaan lisää näyttöjä vahvasta tuloskehityksestä.

Outokummun reilun kahden viikon takainen ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ylitti selkeästi optimistisimmatkin ennusteet, kun yhtiön kaikki segmentit nousivat voitolliseksi. Inderesin mukaan vahvan operatiivisen suorituksen taustalla oli etenkin Europen erittäin vahva kvartaali, joka oli seurausta ferrokromin korkeasta sopimushinnasta ensimmäisellä kvartaalilla.

Outokumpu ohjeisti odotetusti sen toisen kvartaalin käyttökatteen laskevan ensimmäisen vuosineljänneksen tasosta, mutta yhtiö ei antanut edellisen kvartaalin tavoin numeerista ohjeistusta, mikä heijastui epävarmuutena markkinoilla.

Nikkelin hinta on laskenut selkeästi alkuvuoden tasolta. Indersin mukaan historiallisesti nikkelin heikko hintakehitys on indikoinut ruostumattoman teräksen laskevaa kysyntää, sillä ruostumattoman teräksen jakelijat pienentävät varastojaan tyypillisesti nikkelin hinnan laskiessa.

”Mielestämme pelot ovat tällä kertaa kuitenkin Outokummun kannalta ylimitoitettuja, sillä yhtiölle keskeisten Euroopan ja Yhdysvaltojen taloudet ovat hyvässä kasvussa”, analyysitalo toteaa.

Outokummun arvostus on absoluuttisesti matala sen kuluvan vuoden P/E-kertoimen ollessa Inderesin tulosennusteilla noin 7x ja vastaavan EV/EBITDA-kertoimen ollessa noin 4,5x. ”Odotetusta tulosheikennyksestä huolimatta myös ensi vuoden kertoimet ovat houkuttelevat, kun yhtiön 2018e P/E-kerroin on noin 9x ja vastaava EV/EBITDA noin 4,5x”, Inderes arvioi.

Markkinat ovat siis Inderesin mukaan ylireagoineet.

”Alhaiset arvostuskertoimet tukevat näkemystämme markkinoiden ylireagoinnista ja ylimitoitetusta kurssilaskusta. Lisäksi, Outokumpu arvostetaan suhteellisesti lähes 30 %:n tulospohjaisella alennuksella suhteessa vertailuryhmään, mikä tukee myös näkemystämme osakkeen selvästä nousuvarasta.”

Inderes nosti Outokummun suosituksen osta-tasolle aiemmalta lisää-tasolta ja tarkisti tavoitehinnan 9,5 euroon aiemmasta 10 eurosta. Outokummun lisäksi Inderesin TOP3-osakelistalla ovat Martela ja CapMan.

Inderesin Analyytikko Petri Gostowski kommentoi yhtiötä sijoituskohteena tällä videolla.

Kommentoi
Ylös
>