Sijoitusideat

Rahtilaivayhtiö WWL Nordean mallisalkkuun

Nordea ennustaa WWL:n tarjoavan yli seitsemän prosentin osinkotuottoa.

Norjalainen Wilh. Wilhelmsen ASA:n ja Walleniuksen yhdistymisestä syntynyt rahtilaivayhtiö Wallenius Wilhelmsen Logistics on erikoistunut henkilöautojen ja työkoneiden merikuljetuksiin ja logistiikkaratkaisuihin. Yhtiöllä on kaikkiaan 128 alusta ja se on toimialallaan maailman suurin.

Uusi yhtiö hyötyy yhdistymisen synergioista, toteaa Nordea aamukatsauksessaan. Yhtiö uskoo fuusiolla saavuttavansa 100 miljoonan dollarin synergiahyödyt kustannuskarsintojen ja tehostuvan operatiivisen suorittamisen ansiosta

Lisäksi raskaan kaluston kuljetusmäärien kasvu tukee tulosnäkymiä. Nordean mukaan nousseet öljyn ja metallien hinnat tukevat kehittyviä maita ja pönkittävät niiden automarkkinoita.

Myös osakkeen arvostus on Nordean mukaan huomattavan houkutteleva.

”WWL:n osakkeen nykyarvostus on huomattavan houkutteleva ja näemme perusteita markkina‐arvon nousulle synergiaedut, osakkeen likviditeetin kasvu ja fokusoituneempi liiketoiminta huomioiden.”

Lisäksi WWL on osinkosijoittajan kannalta mielenkiintoinen osake, sillä yhtiön 30 – 50 prosentin voitonjakosuhde tarkoittaisi ensi vuoden tulosennusteella laskettuna yli seitsemän prosentin osinkotuottoa, Nordea laskee.

Kommentoi
Ylös
>