Rahastotietoa

ETF-sijoittaja voi toteuttaa sekä aktiivista että passiivista sijoitusstrategiaa

Pörssinoteeratuilla indeksirahastoilla on monenlaisia käyttötarkoituksia.

Kaikki sijoittaminen, myös indeksisijoittaminen on aktiivista, toteaa pörssinoteerattuija iShares-tarjoava BlackRock tiedotteessaan.

”Jokainen sijoittaja valitsee aktiivisesti ne välineet, joiden avulla hän toteuttaa sijoitusstrategiaansa, pyrkii saavuttamaan tuottotavoitteensa, hallitsee riskitasoja sekä hallinnoi kustannuksia. Koska salkkutasolla sijoittajat sijoittavat edelleen sekä aktiivisiin että indeksirahastoihin saavuttaakseen asetetut tuottotavoitteet, ETF:ien suosio osana aktiivisen sijoittamisen työkalupakkia kasvaa yhä”, BlackRock toteaa.

Yksi ETF-rahasto, monta käyttötarkoitusta

BlackRockin mukaan esimerkiksi joukkolaina-ETF:t ovat nousseet arvoonsa sijoittajien sijoitussalkuissa.

”Sijoittajien kanssa käymämme keskustelut ovat muuttuneet – nyt niissä keskitytään analysoimaan joukkolaina-ETF:ien vaikutusta sijoitussalkkujen dynamiikkaan. Joukkolaina-ETF:t ovat osoittaneet arvonsa volatiileina aikoina, minkä takia monet sijoittajat ovat alkaneet perehtyä niihin ja ottaa ne osaksi sijoitussalkkujaan, usein yhdistämällä aktiivisia instrumentteja indeksituotteiden kanssa haluttujen tulosten aikaansaamiseksi.”

Pörssinoteeratuilla indeksirahastoilla on useita käyttötarkoituksiaBlackRockin mukaan ETF:iä käytetään edelleen pitkien positioiden ottamiseen, mutta sijoittajat käyttävät ETF:iä myös yhä luovemmin.

”Institutionaaliset sijoittajat voivat yksinkertaistaa salkkujaan niiden avulla vaihtamalla suuren joukon arvopapereita ETF:ksi, tai sijoitusneuvojat voivat rakentaa hajautettuja ETF-pohjaisia salkkuja asiakkailleen.”

BlackRock on tuonut markkinoille kaksi uutta korkotuotteisiin sijoittavaa pörssinoteerattua rahastoa, joiden avulla voi sijoittaa Yhdysvaltojen joukkolainoihin entistä kohdennetummin.

Uusia joukkolaina-ETF:ä markkinoille

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU) sijoittaa joukkoon yhdysvaltalaisia investointiluokan joukkolainoja, joiden erääntymispäivä vaihtelee yhden ja kymmenen vuoden välillä.

Rahasto sijoittaa laajaan kirjoon joukkolainoja: investointiluokan yrityslainoihin, valtionlainoihin sekä ylikansallisiin, paikallisten viranomaisten liikkeeseen laskemiin sekä muiden kuin Yhdysvaltojen valtionlaitosten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin. Rahaston tuottopotentiaali on verrattavissa saman maturiteetin Yhdysvaltojen valtionlainojen tuottoihin.

iShares $ TIPS 0–5 UCITS ETF (TIP5) sijoittaa inflaatiolta suojattuihin valtion velkasitoumuksiin. Rahaston tavoitteena on suojata inflaatiolta alemmalla korkoriskillä ja tarjota samalla kasvumahdollisuuksia. Kohdeindeksiin kuuluvien dollarimääräisten joukkolainojen duraatio vaihtelee nollan ja viiden vuoden välillä.

”Tavoitteenamme on antaa joukkolainasijoittajille välineitä näkemystensä toteuttamiseen. Yhä useammat asiakkaat esittävät meille ideoitaan uusiksi tuotteiksi”, toteaa EMEA-alueella iSharesin korkotuotteista vastaava johtaja Brett Olson.

Halu sijoittaa entistä kohdennetummin kuvastaa Olsonin mukaan laajempaa muutosta kohti sijoittamista niin, että passiivisilla tuotteilla sijoitetaan aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi. ”Uskomme ETF:ien tulevan yhä tiukemmin osaksi sijoittajien – rahastojen ostajista joukkolainojen ostajiin – työkalupakkia ja ajoittain jopa joukkolainasijoitusten alustaksi.”

Chris Allen, eurooppalaisiin korkoinstrumentteihin sijoittava salkunhoitaja BlackRockista toteaa, että ennen joukkolaina-ETF:iä sijoittajat tavoittelivat näkemystensä mukaisesti alfaa sijoittamalla joukkolainoihin ja johdannaisiin.

”Koska joukkolaina-ETF:ien valikoima ja rahastojen koko on kasvanut, sijoittajien käytössä on nyt lisätyökalu, jonka avulla on mahdollista sijoittaa eri toimialoille kustannustehokkaasti. Lisäksi joukkolaina-ETF:istä saa päivittäin arvokasta tietoa rahavirroista, ja niiden avulla voi hallinnoida rahastojen lyhyen aikavälin sisään- ja ulosvirtauksia.”

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös