Tunnusluvut

Helsingin pörssin 3 kalleinta osaketta

P/E-luku on sijoittajan tunnusluku, joka suhteuttaa osakkeen hinnan yrityksen tekemään tulokseen. Voiko yritys, jonka P/E-luku on 2700, olla järkevä sijoituskohde?

Tunnuslukuseulonta on sijoittajalle tärkeä työkalu. Tunnusluvut voivat vaihdella eri yritysten kohdalla merkittävästi tunnuslukuseulonnan avulla voit yrittää hyödyntää näitä eroja.

Kannattaa kuitenkin katsastaa pintaa syvemmältä, sillä usein erilaisiin tunnuslukuihin löytyy järkevä peruste. Sinun ei siis kannata perustaa sijoituksia pelkkään tunnuslukuanalyysiin, mutta se on ihan järkevä lähtökohta osakepoiminnalle. Alla näet joitakin syitä siihen, miksi Helsinginkin pörssistä löytyy erittäin korkean P/E-luvun omaavia osakkeita.

Tunnuslukuseulonta esittää kalleimmaksi Scanfilin

Scanfil on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jonka tavoitteena on kannattava kasvu. Scanfilin P/E-luku on huimat 2700.

Scanfilin asiakkaina on useita merkittäviä kansainvälisiä automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijoita sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yrityksiä.

Partnertech-yrityskauppa mahdollistaa merkittävän tuloskasvun, sillä yhtiön on pystynyt laskemaan kiinteitä kustannuksiaan selvästi PartnerTechiä saneeraamalla.

Korkea P/E-luku voi yleisesti ottaen johtua kahdesta eri syystä. Yksi syy on se, että yritys kasvaa ja sen tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. Liikevaihtoa tarkastellessa huomaa, että Scanfil on lähtenyt kasvuun.

Scanfilin liikevaihto on lähtenyt kasvuun

Toinen syy korkealle P/E-luvulle voi olla lähellä nollaa oleva tulos. Scanfil tekikin vuonna 2016 ainoastaan 0,1 miljoonan euron tuloksen. Vuonna 2015 tulos oli 8,4 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 tulos oli 12,3 miljoonaa euroa.

Tunnuslukuseulonnan perusteella toiseksi kallein on Panostaja

Panostajan P/E-luku on 850.

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka omistaa ja kehittää suomalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille ja sijoittajille. Panostajalla on kahdeksan enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta.

Yrityksen toisen vuosineljänneksen tulos jäi hieman sijoittajien odotuksista, mutta se ei ole osakekurssia pudottanut.

Inderesin suositus Panosjalle on lisää ja tavoitehinta 0,9 euroa osakkeelta. Se kielii siitä, että osake ei välttämättä ole niin yliarvostettu kuin mitä yksittäinen tunnusluku antaisi ymmärtää.

ValueSignalsin antama korkea tulos selittynee pitkän linjan kovalla kasvuprosentilla ja nollan tuntumassa pyörivällä osakekohtaisella tuloksella.

Panostaja nousee esiin tunnuslukuseulonnassa

Tunnuslukuseulonta antaa kolmanneksi Exel Compositesin

Exel Compositesin P/E on 390.

Exel Composites on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla.

Yhtiön uusi kasvustrategia keskittyy kasvun nopeuttamiseen Kiinassa, laajentumiseen uusiin sovelluksiin ja markkinasegmentteihin, luomaan aidosti globaalin markkina-aseman sekä kasvamaan uusien teknologioiden avulla.

Exel Composites pyrkii jakamaan osinkona vähintään 40 % nettotuloksesta sikäli kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.

Exel Composites on Inderesin näkymyksen mukaan kohtuullisesti arvostettu. Komposiittimarkkinoiden kasvunäkymät ovat houkuttelevat pitkällä aikavälillä ja Exelillä on niche-segmentissään hyvä markkina-asema, kunhan yhtiö onnistuu saavuttamaan liikevaihdon kasvun ajamaa tuloskasvua.

Näin teet tunnuslukusulonnan

Osakkeiden seulonta tunnuslukujen perusteella on osakesijoittamisen perusasioita. Näin sijoittaja voi tunnistaa paitsi tässä mainitut korkean P/E-luvun osakkeet, myös alhaisen P/E-luvun osakkeet. Tai vaikkapa ne osakkeet, joilla on korkea oman pääoman tuotto.

Osakkeiden seulonta tunnuslukujen perusteella onnistuu erittäin helposti ValueSignals työkalulla.

Katso video!

Sanotaan, että P/E-luku kertoo kuinka monta vuotta kestää, ennen kuin osake on maksanut itsensä takaisin. Periaatteessa näin, mutta käytännössä ei.

Ensinnäkin yritysten tulokset muuttuvat voimakkaastikin. Toisekseen sijoittajan saamiin tuottoihin vaikuttaa moni asia, kuten markkinasentimentti.

1 kommentti

1 kommentti

  1. Tuomas

    16.6.2017 at 10:45

    Olisiko mahdollista korjata Exel Composites -yhtiön kirjoitusasu oikeaksi. Nyt artikkelissa käytetään rinnakkain myös termiä Excel Composites.

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös