Makrotalous

Jyväskylän yliopisto palkitsin parhaan talousennustajan

Kansainvälisten ennustuslaitosten ennusteet olivat epätarkempia kuin vuosiin.

Vuoden 2016 tarkimman talousennustajan palkinnon sai valtiovarainministeriö Taloustutkijoiden kesäseminaarissa Jyväskylässä.

Kilpailussa tarkasteltiin ennusteiden osumatarkkuutta vuoden 2016 talouskehityksestä. Mukana oli kymmenen tutkimuslaitosta ja pankkia: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Palkansaajien tutkimuslaitos, Pellervon taloustutkimus, valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, Osuuspankkikeskus, Nordea, Aktia, Danske Bank ja Handelsbanken.

Ennustetarkkuus arvioitiin erikseen mm. talouskasvusta, työttömyydestä, inflaatiosta, vaihtotaseesta, investoinneista ja kulutuksesta. Yhteensä arvioitavia muuttujia oli yhdeksän kolmelta eri ennusteajankohdalta, vuoden 2015 keväältä ja syksyltä sekä vuoden 2016 keväältä.

Suomen talouden kasvu nopeutui vuonna 2016. Ennustajien kasvuodotukset olivat varovaisia, mutta suhteellisen tarkkoja. Keskimääräinen ennuste vuoden 2016 talouskasvuksi oli 1,07 prosenttia talouskasvun ollessa 1,4 prosenttia ja näin ennustevirhe jäi reippaasti viiden viimeisen vuoden ennustevirheitä pienemmäksi.

Suurimmat virheet BKT:n ennustamisessa tulivat investointien (1,90 mrd e), vaihtotaseen alijäämän (1,8 mrd e) ja yksityisen kulutuksen kasvun aliarvioimisesta (1,39 mrd e). Työttömyys ennakoitiin 0,5 prosenttiyksikköä suuremmaksi kuin toteutunut työttömyyden taso (8.8 %). Inflaationkehitys yliarviointiin 0,33 prosenttiyksikköä yli todellisen inflaation, joka oli 0,4 prosenttia.

Vuonna 2016 yksityinen kulutus piti edelleen pintansa ja kasvatti Suomen taloutta, kuten viimeisten vuosien aikana on tapahtunut. Nyt myös ennakoimaton investointien kasvu tuki talouskasvua. Viennissä ei tapahtunut ennakoitua kasvua.

”Vuoden 2016 talousennusteet eivät tällä kertaa tarkentuneet vuoden kuluessa kuten normaalisti”, toteaa professori Kari Heimonen. ”Viimeisimmät ennusteet arvioivat talouskasvua enemmän vikaan kuin aikaisemmin tehdyt. Kansainvälisten ennustelaitosten (OECD ja Euroopan Komissio) Suomen ennusteet olivat vuoden 2016 osalta epätarkempia kuin vuosiin ja jälleen kerran voidaankin todeta, että tarkin ennuste Suomen taloudelle tehdään Suomessa.”

Heimosen mukaan yleensä parhaiten BKT:n kehityksen ennakoinut talousennustaja onnistuu parhaiten koko kilpailussa, näin tapahtui jälleen tänäkin vuonna. VM oli tarkin myös investointien ennustamisessa, professori Heimonen kertoo.

Vuodesta 1997 pidetyn ennustekilpailun on voittanut neljästi Suomen Pankki ja Nordea.  Pellervon taloustutkimuksella ja Danske Bankilla on kolme voittoa. Kahdesti talousennustajapalkinnon ovat saaneet Osuuspankkikeskus, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ja nyt myös VM.

Kommentoi
Ylös
>