Raaka-aineet

Kasvava tuotanto painaa öljyn hintaa

Öljyn brent-laadun hinta kävi ennen juhannusta koko vuoden alhaisimmalla tasolla, alle 45 dollarilla tynnyriltä.

Brent laatu öljy hinta raaka-aineet talous

Öljyn brent-laadun hinta kävi ennen juhannusta koko vuoden alhaisimmalla tasolla, alle 45 dollarilla tynnyriltä.

Öljyn hinta on ollut alamäessä toukokuun lopulta lähtien. USA:n tuoreimmat öljy‐ ja polttoainevarastoluvut tukivat hintatasoa jonkin verran ja hinta nousi vaivoin yli 46 dollarin.

Markkinoilla öljyn hintaa painaa edelleen huolet öljyn ylitarjonnasta OPECin tuotantorajoituksista huolimatta, arvioi Nordea aamukatsauksessaan.

Taustalla on liuskeöljyn voittokulku.

”OPECin hintakontrollin tehoa nakertaa etenkin USA:n liuskeöljytuotannon tehostuminen, sillä nopeasti kehittyneen poraus‐, särötys‐ ja pumppaustekniikan ansiosta liuskeöljyn tuotanto on taloudellisesti kannattavaa yhä matalammilla öljynhinnoilla”, pankki toteaa.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan USA:n öljyntuotanto oli toukokuun lopulla suurimmillaan sitten vuoden 2015 elokuun. Ylitarjontaa markkinoilla lisäsi myös Libyan ja Nigerian kasvanut tuotanto.

Öljymarkkinat eroavat kuitenkin muista hyödykemarkkinoista siltä osin, että tarjonnalla on korostetun keskeinen asema.

Tämä johtuu Öljy- ja biopolttoaineala ry:n mukaan öljyntuottajamaiden suhteellisen vähäisestä lukumäärästä ja öljyntuotannon keskittymisestä paljolti Lähi-idän alueelle sekä siitä, että maailmantalous on merkittävässä määrin riippuvainen öljyn saannista.

Pitkällä aikavälillä tarjontaan vaikuttaa myös öljyvarojen riittävyys. Varantojen jäljellä olevasta määrästä on esitetty monia toisistaan poikkeavia arvioita. Yleisen arvion mukaan todennetut käytettävissä olevat raakaöljyvarat riittävät näillä näkymin tyydyttämään yli 46 vuoden tarpeen.

Kysyntäpuolella rakenteellinen muutos liittyy Kiinan kasvun hidastumiseen ja kasvun rakenteen muutokseen investointi- ja teollisuuspainotteisesta kulutus- ja palvelupainotteiseen suuntaan, arvioi Suomen Pankki.

Myös ilmastotavoitteet ja asenteiden muutokset näkyvät fossiilisten polttoaineiden kysynnässä. Liikenteessä teknologian kehittyminen vähentää öljypohjaisten polttoaineiden kysyntää.

Kommentoi
Ylös
>