Indikaattorit

Joko kilpailukykysopimus puree? Työvoimakustannukset laskivat selvästi

Tilastokeskuksen mukaan tehdyn työtunnin kustannus laski tammi-maaliskuussa selvästi edellisvuodesta varsinkin julkisella sektorilla.

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset laskivat vuoden 2017 tammi-maaliskuussa 3,0 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset laskivat vuoden 2017 tammi-maaliskuussa 0,9 prosenttia.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Suurin syy laskuun on kuitenkin se, että vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä työpäiviä oli kolme enemmän kuin vuoden 2016 vastaavana ajankohtana, sillä pääsiäinen ajoittui tänä vuonna toiselle neljännekselle ja viime vuonna ensimmäiselle. Työpäivien määrän kasvu vaikuttaa työvoimakustannusindeksissä kustannusten vähenemiseen.

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, laskivat 3,0 prosenttia vuoden 2017 tammi-maaliskuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 0,8 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

tyovoimakustannukset Suomi vuosimuutos yksityinen sektori

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset laskivat vuoden 2017 tammi-maaliskuussa peräti 7,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset laskivat 5,0 prosenttia. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä työvoimakustannukset laskivat 7,5 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi laski valtiolla 1,1 prosenttia.

Kuntasektorilla puolestaan tehdyn työtunnin kustannukset laskivat 4,8 prosenttia vuoden 2017 tammi-maaliskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannusten vuosimuutos oli 5,1 prosentin lasku. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi laski kuntasektorilla 1,1 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan julkisella sektorilla kustannusten lasku selittyy pääosin korkeammalla työpäivien määrällä ensimmäisen neljänneksen 2017 aikana viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Myös alhaisemmat sosiaalivakuutusmaksut vaikuttivat työvoimakustannusten laskuun julkisella sektorilla.

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat kilpailukykysopimuksesta noin vuosi sitten. Sopimuksen avulla Suomi pyrkii tavoittamaan jonkin verran kilpailijamaita.  Sopimus pidensi vuosittaista työaikaa 24 tunnilla, kevensi yritysten sosiaaliturvamaksuja ja sisälsi palkkojen nollalinjan vuodelle 2017.

Yritysten yksikkötyökustannukset ovat sopimuksen ansiosta hallituskauden loppuun mennessä 3,7 prosenttiyksikköä pienemmät kuin ne olisivat ilman näitä yhdessä sovittuja toimia. Lisäksi palkkojen nollalinja tuo ensi vuodelle laskennallisesti 0,5 prosenttiyksikön parannuksen kilpailukykyyn.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös