Makrotalous

Kuluttavatko kotitaloudet liikaa? Suomen Pankki: ”historiallisesti poikkeuksellista”

Suomalaisten kotitalouksien säästämisaste on ollut negatiivinen syksystä 2014 lähtien, ja säästämisaste alkoi laskea jo vuonna 2010.

Säästämisaste kertoo, kuinka paljon kotitaloudet säästävät käytettävissä olevista tuloistaan. Negatiivinen säästämisaste tarkoittaa siten, että kotitaloudet kuluttavat enemmän kuin tulojensa verran eli joko realisoivat varallisuuttaan tai ottavat velkaa rahoittaakseen kulutuksen. Kotitalouksien velkaantuminen onkin samaan aikaan jatkanut kasvuaan.

Suomen Pankin mukaan suomalaisten säästäminen on tällä hetkellä poikkeuksellisen matalalla.

”Se, että koko kotitaloussektorin säästämisaste on pysynyt näin pitkään negatiivisena, on historiallisesti poikkeuksellista. Vuonna 2016 säästämisaste oli –1,9 %. Nykyistä jaksoa ennen säästämisaste on ollut Suomessa viimeksi negatiivinen vuosina 2006–2008, jolloin se vaihteli –0,25 ja –0,5 prosentin välillä (kuvio 1). Suomen Pankin ennusteen perusteella ei ole odotettavissa, että säästämisaste muuttuisi positiiviseksi lähivuosina”, keskuspankki toteaa.

Suomen Pankin mukaan ilmiön taustalla ovat erityisesti korkotason mataluus sekä kotitalouksien vahva luottamus talouden kehitykseen.

Kolmen kuukauden euriborkorko ja muut markkinakorot kääntyivät voimakkaaseen laskuun syksyllä 2008. Tuolloin finanssikriisi puhkesi ja Euroopan keskuspankki alkoi keventää rahapolitiikkaansa. ”Alhaiset korot kannustavat kotitalouksia kuluttamaan ja ottamaan velkaa säästämisen sijaan”, Suomen Pankki toteaa.

kotitaloudet säästämisaste kuluttajat luottamus

Kotitalouksien velkaantuminen on lisääntynyt erityisesti uusien asuntolainojen ja taloyhtiölainojen kautta, mutta myös turvautuminen kulutusluottoihin on yleistynyt.

Pitemmän päälle negatiivisen säästämisasteen tilanne on keskuspankin mukaan kestämätön tilanne. ”Säästämisaste ei kuitenkaan voi pitkällä aikavälillä pysyä kestävästi negatiivisena. Sekä talouskasvun vahvistuminen että hidastuminen voivat ennen pitkää johtaa siihen, että säästämisaste muuttuu positiiviseksi mutta eri syistä.”

Negatiivinen säästämisaste luo talouteen ja kotitalouksille aina ylimääräisen riskin. Ongelmia voi syntyä joko korkojen noususta tai hidastuvasta talouskasvusta.

”Kun talouskasvu jatkuu, korot alkavat kuitenkin ennen pitkää nousta, jolloin kotitalouksien velanhoitomenot kasvavat ja taloudellinen liikkumavara pienenee. Tämä vaikeuttaa erityisesti velkaantuneimpien kotitalouksien asemaa”, keskuspankki varoittaa.

Kotitalouksien velkaantuminen on riski myös, jos talouskasvu hidastuu. Tällöin kotitalouksien käytettävissä olevat tulot pienenevät esimerkiksi lomautusten tai työpaikkojen menettämisen johdosta. Kotitaloudet voivat joutua supistamaan kulutustaan voimakkaastikin – erityisesti, jos niiden velkataakka on suuri suhteessa tuloihin, Suomen pankki toteaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös