Sijoitusstrategiat

Näin erotat hyvän ja huonon osakkeen – katso video

Jotta pystyisit rakentamaan tee-se-itse hedge-rahaston, tarvitset keinon tunnistaa hyvän ja huonon osakkeen. Tällä videolla näytetään miten se käy.

Hedge rahastoihin liittyy monia mielikuvia ja asioita, jotka erottavat ne perinteisestä rahastosta. Keskeinen ero on kuitenkin se, että hedge rahasto pyrkii absoluuttiseen tuottoon.

Absoluuttinen tuotto tarkoittaa sitä, että strategia rakennetaan tavalla, jossa tuotot eivät ole sidottu indeksin tuottoon.

Pörssinoteerattu rahasto pyrkii siis seuraamaan indeksiä, aktiivinen rahasto pyrkii voittamaan indeksin ja hedge rahasto pyrkii eroon indeksistä.

Indeksistä pääsee eroon rakentamalla markkinaneutraali positio. Jotta markkinaneutraali positio pystyttäisiin rakentamaan, tarvitaan keino tunnistaa hyvä ja huono osake.

Ei siis ole kyse siitä, että halutaan tunnistaa hyvä osake huonosta osakkeesta tai hyvä osake keskivertaisesta osakkeesta. Kyse on siitä, että halutaan tunnistaa sekä huono, että hyvä osake.

Näin tunnistat hyvän ja huonon osakkeen

Piotroskin F-Score menetelmä perustuu osakkeiden pisteytykseen. Paljon pisteitä saaneilla yrityksillä on positiivinen pääoman tuotto ja liiketoiminnan kassavirta. Lisäksi useat sijoittajan tunnusluvut ovat parempia kuin vuotta aikaisemmin.

Markkinaneutraalin strategian kohdalla Piotroskin menetelmää käytetään nimenomaan hyödyntämään ”hyvän” ja ”huonon” osakkeen välistä laatueroa. Emme siis keskity hyviin osakkeisiin, vaan hyvän ja huonon väliseen erotukseen.

Tällöin oleellista on myös se, että pisteytyksellä pystytään tunnistamaan huonoja osakkeita. Esimerkiksi Euroopan kasvuosakkeiden vuosien 1999-2010 datasta nähdään, että efekti on isompi huonojen osakkeiden kohdalla.

Piotroskin F-Score menetelmää voidaan käyttää tunnistamaan hyvän ja huonon osakkeen välisiä eroja.

Yllä olevan summaten markkinaneutraalin strategian toteuttaminen vaatii osakkeiden seulontaa Piotroskin F-score menetelmän mukaisesti.

Tämä onnistuu ValueSignalsin työkalulla. Katso video!

Piotroskin F-score menetelmällä saadaan valittua sopivia parivaljakkoja yrityksistä, jotka toimivat samalla toimialalla samassa maassa. Korkean pisteen osake on tarkoistus ostaa pitkäksi. Alhaisen pisteen osake on samalla painolla tarkoitus myydä lyhyeksi.

Näin tunnistat hyvän ja huonon osakkeen Piotroskin F-score menetelmällä. Taulukko näyttää analyysin lopputuloksen.

Kommentoi
Ylös
>