Indikaattorit

Nousukauden merkki tämäkin? Konkurssit vähentyneet rajusti

Tilastokeskuksen tietojen mukaan kuluvan vuoden tammi–toukokuussa pantiin vireille 875 konkurssia, mikä on 22,2 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 4 250, mikä on 22,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tosin konkurssien määrä on kuluvan vuoden aikana ollut selvässä kasvussa. Tämä näkyy alla olevasta taulukosta. Toukokuussa konkursseja on ollut selvästi enemmän kuin tammikuussa. Muina tarkasteluvuosina vastaavaa kuukausittaista kasvua ei ole ollut.

Vireille pannut konkurssit tammi–toukokuussa 2014–2017

Vireille pannut konkurssit tammi–toukokuussa 2014–2017

Kuva: Tilastokeskus

Tammi–toukokuussa 2017 verohallinto teki 44,5 prosenttia vähemmän konkurssihakemuksia kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Vastaavasti vakuutuslaitokset tekivät konkurssihakemuksia 19,0 prosenttia vähemmän, muut velkojat 3,7 prosenttia enemmän ja velalliset itse 6,0 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Verohallinnon vuonna 2017 tekemien konkurssihakemusten vähenemisen syynä on kuitenkin vuodenvaihteessa 2016–2017 toteutettu verohallinnon tietojärjestelmämuutos. Verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä on vähentynyt marraskuusta 2016 lähtien ja varautuminen tietojärjestelmämuutokseen vaikutti vielä alkuvuodesta 2017 tehtyjen konkurssihakemusten määrään.

Konkurssien määrä väheni kaikilla päätoimialoilla.

Tilastokeskuksen mukaan lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 240 konkurssia, mikä on 23,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää esimerkiksi informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Tilastokeskus muistuttaa, ettei konkurssin vireilletulo läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan ”konkurssiin menemistä” ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Kommentoi
Ylös
>