Markkinakommentit

Varainhoitoyhtiö varoittaa osakekuplan riskistä – osakkeiden arvostustaso poikkeuksellisen korkealla

Teollisuusmaissa osakkeiden arvostustaso on noussut korkeimmillaan nykyisen noususyklin aikana, varoittaa varainhoitoyhtiö Front.

Pitkään jatkunut osakemarkkinoiden nousumarkkina on saanut voimaa keskuspankkien poikkeuksellisen keveästä rahapolitiikasta.

”Poikkeuksellisen matalat korot, eli sijoittajan näkökulmasta korkosijoitusten heikko tuotto-odotus ruokkii sijoittajien riskinottohalua. Osakkeisiin sijoitetaan, koska korkosijoittaminen varsinkin euroalueella alkoi menettää mielekkyytensä EKP:n massiivisten arvopaperiostojen ja negatiivisten rahamarkkinakorkojen vuoksi”, Front toteaa kevään strategiakatsauksessaan.

Osakkeiden korkea arvostustaso

Teollisuusmaissa osakkeiden arvostus mitattuna esimerkiksi seuraavan 12 kuukauden osakekohtaiseen tulokseen perustuvalla P/E-tunnusluvulla on nyt kuitenkin korkeampi kuin kertaakaan tämän noususyklin aikana, Front muistuttaa.

”P/E-tunnusluku on noussut toukokuussa 17,4:ään, kun se vielä vuosina 2012 -14 oli noin 13. Myös kehittyvienmarkkinoiden P/E on noussut selvästi viimeisen kahden vuoden aikana. Tarkasteltaessa suurimman ja koko maailman osakemarkkinoiden kannalta tärkeimmän, Yhdysvaltojen, arvostuksen historiaa hyvin pitkän ajan kuluessa, P/E tunnusluvun mukaan Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat tällä hetkellä huomattavan korkealle arvostetut.”

Korkea arvostus ilmenee vielä paremmin suhdanne- ja satunnaistekijöistä puhdistetun Shillerin P/E:n kehityksessä.

”Ainoastaan ennen teknokuplan puhkeamista 1999-2000 ja 1920-luvun lopulla ennen suurta pörssiromahdusta, Shillerin P/E on ollut korkeammalla tasolla. Nyt keväällä Shillerin P/E on ylittänyt selvästi 2000-luvun lopun finanssikriisiä edeltävän tason”, Front toteaa.

Arvostuksen näkökulmasta osakkeet ovat siten yksiselitteisen kalliita, varainhoitoyhtiö kiteyttää.

Pitkien korkojen kasvun hyytyminen on riski osakemarkkinoille

Osakemarkkinat eivät kuitenkaan ole vaarassa niin kauan kuin korot ovat nousussa.

Nouseviin korkoihin ja joukkolainojen arvonlaskuun tuskin kukaan haluaa sijoittaa, Front toteaa. ”Kriittinen hetki osakkeiden ja sijoittajien käyttäytymisen kannalta alkaa silloin, kun pitkien korkojen nousun arvioidaan päättyneen. Tuolloin osakkeista ryhdytään kanavoimaan sijoituksia joukkolainoihin, joiden tuotto-odotus on noussut uudelle, aiempaa korkeammalle tasolle.”

Mikäli Yhdysvaltojen FED toteuttaa odotettua nopeammin koronnostojen sarjan seuraavan vuoden kuluessa ja pitkät 10-vuoden valtiolainojen korot nousevat runsaaseen kolmeen prosenttiin, osakemarkkinat ovat merkittävän myyntipaineen kohteena, Front ennustaa. Varsinkin instituutiosijoittajat alkavat tuolloin allokoida varojaan osakkeista korkosijoituksiin.

Front kiinnittää huomiota myys säästämisasteen nousun vaikutuksiin.

”Jo 8 vuotta jatkuneen osakemarkkinoiden vahvan noususyklin keskeinen moottori on ollut yksityisen säästämisen trendinomainen lasku ennätyskorkealta, vuoden 2009, tasoltaan. Viime vuonna yksityinen säästäminen kääntyi jopa aavistuksenomaiseen nousuun (verrattuna vuoteen 2015), mikä näkyi heti siinä, että Yhdysvaltojen osakemarkkinat eivät nousseet juuri lainkaan kevään 2015 ja kesän 2016 välisenä aikana.”

OECD:n arviossa yksityisen säästämisen arvioidaan säilyvän likimain ennallaan seuraavat

kaksi vuotta. ”Mikäli ennuste toteutuu, yksityinen säästäminen ei enää tuo kurssinousua, mutta ei vielä aiheuta myöskään merkittävää kurssien laskupainetta.”

Kommentoi
Ylös
>