Markkinakommentit

Onko osakemarkkinoiden poikkeuksellisen pitkä noususykli tullut tiensä päähän?

Osakkeiden nousupotentiaali on viimeaikaisen kurssinousun jälkeen rajallinen, arvioi sijoituspalvelutalo FIM.

Osakkeiden nousupotentiaali on viimeaikaisen kurssinousun jälkeen rajallinen, arvioi sijoituspalvelutalo FIM.

Finanssikriisistä vuonna 2009 alkanut osakemarkkinoiden noususykli Yhdysvalloissa on yksi toisen maailmansodan jälkeisen ajan pisimpiä. Osakemarkkinoiden kehitystä ovat tukeneet lukuisat tekijät, kuten alhainen lähtötaso finanssikriisin aiheuttaman shokin vuoksi, keskuspankkien aggressiivinen rahapolitiikka, alhainen inflaatio, yritysten tuloskunnon parantuminen ja maaimantalouden noususuhdanne.

FIM:n mukaan pitkä noususykli ei kuitenkaan sinänsä ole syy huolestua tulevasta kehityksestä.

”Historia kuitenkin osoittaa, etteivät talouden noususyklit kuole korkeaan ikään. Taantumien takana on lähes aina ollut keskuspankkien rahapolitiikan kiristyminen ja/tai talouskasvuvuosien aikana rakentuneiden ylilyöntien sekä epätasapainotilojen korjaantuminen”, FIM toteaa markkinakatsauksessaan.

Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikan neutralisoiminen on käynnissä, mutta sen nykytahti ei vielä täytä merkittävän kiristämisen kriteerejä, FIM arvioi.

Pelko rahapolitiikan kiristymisestä ja sen negatiivisista vaikutuksista osakemarkkinoille voi olla aiheetonta.

”Kun samanaikaisesti maailman muut keskeiset keskuspankit ovat edelleen elvyttämässä, ei noususykli ole lähiaikoina kompastumassa rahapolitiikkaan. FIMin taloustaantuman todennäköisyyttä arvioivan mallin mukaan taantuman mahdollisuus seuraavan 12 kuukauden kuluessa onkin vähäinen ja useimmat markkinoilla nähdyt arviot noususyklin taittumisesta (USA:ssa) ajoittuvat aikaisintaan vuoteen 2019.”

FIM näkee kuitenkin, että ”ilma on käynyt ohuemmaksi” vallitsevilla markkinatasoilla ja nousupotentiaali on viimeaikaisen kurssinousun jälkeen rajallinen. Korkeat arvostustasot ja yrityslainojen ennätyksellisen alhaalle vajonneet riskipreemiot puolestaan altistavat markkinat korjausliikkeille.

FIM on laskenut osakkeet sekä eurooppalaiset High Yield -yrityslainat ylipainosta neutraaliin.

”Osakeallokaatiossa ylipainotamme eurooppalaisia osakkeita amerikkalaisten osakkeiden kustannuksella. Eurooppalaisten HY-lainojen riskipreemiot ovat Ranskan vaalien jälkeen laskeneet alimmalle tasolleen sitten finanssikriisin. Vaikka emme näe välitöntä vaaraa preemioiden kohoamiselle, näillä tasoilla tuotto/riski -suhde ei puolla ylipainotusta.”

Kommentoi
Ylös
>