Osakeanalyysit

Ponsse on selvästi kilpailijoitaan halvemmin hinnoiteltu osakepaperi

Maailman toiseksi suurimmalla tavaralajimenetelmän metsäkoneiden valmistajalla, Ponssella on edelleen edellytyksiä markkinaosuuden kasvattamiseen, arvioi Inderes.

sijoittaminen, osakkeet, rahastot, osakesijoittaminen, rahastosijoittaminen, säästäminen, talous, etf, talouspolitiikka, markkina-analyysit, markkinat, makrotalous, salkunrakentaja,

Lähde: Ponsse Oyj

Maailman toiseksi suurimmalla tavaralajimenetelmän metsäkoneiden valmistajalla, Ponssella on edelleen edellytyksiä markkinaosuuden kasvattamiseen, arvioi Inderes.

Inderesin mukaan Ponssen tuotteiden kysynnällä on lukuisia, sekä jo olemassa olevia että lähitulevaisuudessa nähtävissä olevia kasvuajureita.

”Ponssen metsäkoneiden kysyntää ajavat globaalisti kasvavat hakkuumäärät, puunkorjuun etenevä koneellistuminen sekä tavaralajimenetelmän markkinaosuuden kasvu. Uutena ajurina nousevat esiin digitalisoitumisen mahdollistamat uudet sovellukset”, analyysitalo toteaa aamukatsauksessaan.

Lähitulevaisuudessa digitalisoituminen tulee entistä voimakkaammin kasvattamaan puunkorjuuteknologian ja siihen liittyvien palvelujen markkinaa
esimerkiksi uuden sensoriteknologian, data-analytiikan ja reaaliaikaisen tiedonvälityksen avulla.

Sekä Inderesin liikevaihto- että tulosennusteet vuosille 2017-2019 ovat nousseet 8-16 prosentilla. Kasvua on nähtävissä kaikissa liiketoiminnoissa, mutta nopeimmin kasvaa huolto, analyysitalo ennustaa.

Inderes odottaa Ponssen liikevoittomarginaalin säilyvän 10,6-10,9 prosentissa vuosina 2017 – 2019 ja osakekohtaisen tuloksen kasvavan kuuden prosentin vuosivauhtia.

Hyvistä kasvunäkymistä huolimatta Ponsse on hinnoiteltu selvästi alle verrokkien arvostustason.

”Ponssen osake on vuosien 2017-2018 P/E-kertoimilla (Inderes: 14,3x ja 13,1x; konsensus: 15,4x ja 14,4x) arvostettu omilla ennusteillamme 31-34 % ja konsensusennusteilla 24-29 % alle vertailuryhmän mediaanin (21,7x ja 19,0x)”, Inderes toteaa.

Kun huomioidaan Ponssen kokoero verrokkiryhmän keskiarvoon, erot jatkuvan liiketoiminnan (huolto) osuudessa, erot tuloskasvuodotuksissa sekä Ponssen osakkeen heikompi likviditeetti, pitää Inderes Ponsselle hyväksyttävinä 15x – 16x -tasoisia P/E-kertoimia vuosien 2017 ja 2018 ennusteilla.

Tämä merkitsee 22 – 25 prosentin vertailuryhmän mediaania alempaa arvostusta. Analyysitalo pitää tätä riittävänä kompensaationa edellä mainituista tekijöistä. Inderesin asettama 27,00 euron tavoitehinta merkitsee 16,2x:n P/E-kerrointa vuodelle 2017 ja 14,8x:n kerrointa vuodelle 2018.

Inderes nosti Ponssen osakkeen tavoitehinnan 27,0 euroon aiemmasta 25,0 eurosta ja toistaa lisää-suosituksen. ”Taustalla ovat odotuksemme metsäkoneiden vahvasta kysynnästä ja Ponssen markkinaosuuden noususta edelleen.”

Ponsse osakekurssi pörssi osakemarkkinat

Kommentoi
Ylös
>