Rahastotietoa

Morningstar: Alhaisen riskin rahastoista hyvä tuotto suhteessa riskiin

Morningstarin selvityksen mukaan useimmat alhaisen volatiliteetin rahastoista tarjoavat hyvää riskikorjattu tuottoa.

Rahastotutkimusyhtiö Morningstar julkaisi hiljakkoin tutkimuksen alhaisen riskin strategioista, jossa tarkasteltiin viidelle eri alueelle sijoittavia eurooppalaisia alhaisen riskin osakerahastoja. Alueet olivat globaalit markkinat, kehittyvät markkinoille, Eurooppa, euro-alue ja Amerikka.

Alhaisen riskin strategioiden ensisijaisena tarkoituksena on pienentää riskiä perinteisiin markkina-arvoon perustuviin indekseihin verrattuna. Tässä tavoitteessaan rahastot ovat kiistatta onnistuneet, Morningstar toteaa.

Alhaisen riskin rahastojen keskipitkän ja pitkän aikavälin volatiliteetti on ollut alhaisempi kuin muilla vastaavilla rahastoilla ja indekseillä. Morningstarin mukaan matalan volatiliteetin rahastojen keskihajonta on 11–25 prosenttiyksikköä pienempi kuin markkina-arvoon perustuvilla indekseillä kolmen ja viiden vuoden seurantajaksoilla. Lisäksi Eurooppaan sijoittavat alhaisen riskin strategiat ovat onnistuneesti vähentäneet volatiliteetin lisäksi myös rahastojen kurssinpudotusta kaikilla kehittyneillä markkinoilla.

Kuitenkin strategioiden riskiä vähentävä vaikutus ja tuotto jäivät selvästi heikommaksi Yhdysvaltojen tehokkailla osakemarkkinoilla, joilla salkunhoitajien on vaikeampi päihittää vertailuindeksit kuin muilla maantieteellisillä alueilla, Morningstar toteaa.

Rahastojen tuotoissa oli eroja markkinoiden välillä. Viimeisen kolmen vuoden aikana alhaisen riskin rahastot yleensä päihittivät MSCI-indeksit Euroopassa, euro-alueella ja globaalisti, mutta eivät kyenneet samaan kehittyvillä markkinoilla eikä Yhdysvalloissa.

Alhaisen riskin rahastoja ei kuitenkaan pidä arvioida pelkästään tuoton perusteella, Morningstar muistuttaa. Näiden rahastojen perimmäinen tarkoitus on alentaa riskiä perinteisiin markkina-arvoon perustuviin indekseihin verrattuna.

Tuoton ja riskin suhteen tarkastelu Sharpen luvun avulla osoitti, että tuoreimmilla kolmen ja viiden vuoden tarkastelujaksoilla rahastot päihittävät vertailuindeksinsä lähes kaikilla alueilla.

”Eurooppaan ja euro-alueeseen sijoittavien rahastojen osalta keskimääräinen ylitys on varsin merkittävä. Poikkeuksena on jälleen Yhdysvaltain osakemarkkinat. Vaikka alhaisen riskin rahastojen kolmen vuoden riskikorjattu tuotto oli USA:n osakemarkkinoilla indeksiä parempi, viiden vuoden tuotto jäi indeksistä.”

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös