Markkinakommentit

Ovatko sijoittajien markkinaodotukset liian optimistisia?

Talousyllätykset ovat kääntyneet yhä negatiivisempaan suuntaan USA:ssa, toteaa Inderes.

Viime viikkojen aikana julkaistut talousluvut eivät ole olleet kovin rohkaisevia, kun niitä on verrattu markkinaodotuksiin.

”Citigroupin keräämästä talouden yllätysindeksistä käy ilmi, että talousyllätykset ovat kääntyneet yhä negatiivisempaan suuntaan USA:ssa. Vaikka euroalueella on pysytty positiivisen puolella, viimeaikainen sahaus herättää kysymyksiä siitä, ovatko markkinaodotukset liiankin optimistisia”, Inderes toteaa aamukatsauksessaan.

Analyysitalon mukaan viime kuukausina tapahtuneet negatiiviset yllätykset talousrintamalla voivat selittyä suhteellisen hitaasti alaspäin korjatuilla politiikkauudistusten odotuksilla. Markkinoilla on edelleen turhankin positiivinen suhtautuminen talouskehitykseen.

Toisaalta optimismiinkin on edellytyksiä ainakin USA:n keskuspankin, Federal Reserven viime viikkoisen korkokokouksen annin perusteella.

”Sen yhteydessä keskuspankki julkaisi talousennusteensa, jossa se korjasi talouskasvuarviotaan tälle vuodelle 2,2 prosenttiin, ja kasvu pysyisi kahden prosentin tuntumassa myös pari seuraavaa vuotta”, Inderes toteaa.

Kehittyneissä talouksissa on laajalti huomattu hidastuva inflaatiokehitys, mutta tätä USA:n keskuspankki ei näe ongelmana. ”Sen sijaan työllisyystilanne jatkaisi paranemistaan ja amerikkalainen kulutusmoottorikin pysyisi käynnissä vielä pitkään, mikäli keskuspankkiin on uskominen.”

Euroalue on nyt taloussyklissä hieman eri tilanteessa kuin USA.

”Talousyllätyksetkin ovat olleet vahvasti positiivisia, ja mikäli mm. perjantaina julkaistavat euroalueen ostopäällikköindeksit pysyivät kesäkuussa edes lähellä toukokuun tasoja ja kuuden vuoden huippujaan, näyttäisi Q2:kin olevan euroalueella hyvä.”

Kommentoi
Ylös
>