Yritysuutiset

YIT ja Lemminkäinen yhdistyvät – Lemminkäisen osake hurjassa nousukiidossa

Lemminkäinen osakekurssi

Yhdistyminen luo yhdistyvien yhtiöiden mukaan taloudellisesti vahvan yhtiön, jonka kasvun ja kannattavuuden moottorina toimii kasvukeskusten kehittäminen.

Yhtiöiden liiketoiminta-alueet täydentävät ja tasapainottavat toisiaan sekä parantavat yhtiöiden suhdannekestävyyttä.

Yhdistyneellä yhtiöllä on laaja läsnäolo usealla talousalueella, joissa yhtiö voi kiihdyttää kasvuaan samalla kun se alentaa herkkyyttään maakohtaisille rakentamisen suhdanteille. Markkinatilanne yhdistyneen yhtiön kannalta keskeisillä kasvumarkkinoilla on vahvistunut ja molempien yhtiöiden viime vuosien aikana toteuttamat tehokkuus- ja kehitysohjelmat tukevat kilpailukyvyn ja kannattavuuden kehitystä

Muodostuvan yhtiön alustava yhdistetty vuotuinen liikevaihto on noin 3,4 miljardia euroa ja liikevoitto noin 85 miljoonaa euroa. Yhdistyneellä yhtiöllä on noin 10 000 työntekijää 11 eri maassa. Kokonaissynergioiden arvioidaan olevan vuosittain noin 40 miljoonaa euroa ja niiden odotetaan toteutuvan täysimääräisinä vuoden 2020 loppuun mennessä. Yhdistyminen toteutetaan absorptiosulautumisena, jossa Lemminkäinen sulautuu YIT:hen.

Suurimman osan suunnitelluista synergioista yhtiöt odottavat saavutettavan vähentämällä hallinnollisia kustannuksia, kehittämällä hankintaa, virtaviivaistamalla organisaatiota sekä yhtenäistämällä toimintatapoja ja prosesseja.

Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa mahdollisuuksien mukaan joko 1.11.2017 tai 1.1.2018. Yhdistyneen yhtiön alustaviin pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin sisältyy yli 12 prosentin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE > 12 %), yli 40 prosentin omavaraisuusaste, positiivinen kassavirta osinkojen jälkeen sekä vuosittain kasvava osakekohtainen osinko.

Sijoittajat palkitsivat yhdistymisessä Lemminkäistä, jonka osakekurssi raketoi tänään noin klo 15.30 yli 40 prosenttia. YIT:n kurssinousu on ollut huomattavasti maltillisempi, vajaat kuusi prosenttia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös