Sijoittaminen

6 tapaa osakkeen riskien kartoittamiseksi

Osakkeen riskikartoitus sisältää muutakin kuin volatiliteettia, korkeita arvostustasoja ja betaa.

Sijoittajan keskeinen kysymys on kuinka käsitellä riskiä. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että riski on sidottu tuottoon. Mitä korkeampi riski, sen korkeampi tuotto-odotus ja toisinpäin.

Riskiä on hyvä ymmärtää kahdestakin eri syystä. Ensinnäkin indeksin päihittämisestä haikailevan sijoittajan tulisi pyrkiä löytämään houkuttelevan tuotto-riski -suhteen omaavia sijoituskohteita. Toisekseen riskiä on hyvä ymmärtää, koska jos riskiä ei ymmärrä voi sijoituksistaan saada odottamattomia tappioita. Odottamattomat tappiot taas eivät tunnu kivalta.

Tässä on listattuna erilaisia keinoja sisäistää osakkeisiin sisältyvää riskiä. Samalla riskikartoituksen konkretisoimiseen käytetään Shopifyn osaketta, jonka monikin laskisi hype-osakkeeksi sen korkean arvostuksen takia. Esimerkki osoittaa, että valuaatio ja volatiliteetti eivät ole sijoittajan ainoat oleelliset riskimittarit.

1. Volatiliteetti

Volatiliteetti mittaa osakkeen toteutunutta kurssiheilunnan määrää. Osake, jonka liiketoiminta on vakaata ja yllätyksetöntä heiluu vähän. Toisaalta, korkean riskin toimialalla toimivan yrityksen osake heiluu paljon.

Volatiliteetti on sikäli hyvä riskimittari, että se mittaa sijoittajalle koituvaa lyhyen aikavälin riskiä: mikäli osakkeen kurssi heilahtaa alaspäin näkyy se suoraan sijoittajan mahdollisuuksissa myydä omaisuuttaan.

Volatiliteetti kertoo kuitenkin ainoastaan epäsuorasti itse yrityksen sisältämästä riskistä ja siihen vaikuttaa moni muukin asia, kuten yrityksen pieni koko ja alhainen analyytikkoseuranta.

Esimerkiksi trendiosake Shopifyn vuoden volatiliteetti on 39,8, kun se Nokialla on 23,7 ja Amazonilla on 17,4.

2. Beta

Beta mittaa yrityksen tuottoa suhteessa markkinariskiin. CAPM-teorian mukaisesti osakkeihin liittyy yrityskohtainen riski ja systemaattinen riski. Yrityskohtaisen riskin pystyy poistamaan hajauttamalla, joten siitä ei makseta.

Näin ainoa yrityksen tuottoon sidottu riski on markkinariski, eli systemaattinen riski. Tätä mitaan beta-nimisellä muuttujalla. Jos beta on kaksi ja indeksi nousee prosentin, nousee osake kaksi prosenttia. Jos indeksi laskee prosentin, laskee osake kaksi prosenttia.

Näin siis mallin mukaan, mutta osa sijoittajista epäilee mallin toimivuutta kaikissa tilanteissa. Shopifyn beta on 1,39, Amazonin 1,21 ja Nokian 0,94.

3. Kilpailuedun menetys

Kilpailuetu ei mittaa osaketta vaan yritystä. Siinä missä volatiliteetti mittaa lyhytaikaista kurssiheiluntaa, liittyy kilpailuedun säilyttäminen osakeomistajan pitkäaikaisiin riskeihin.

Kilpailukyvyn menetyksen mahdollisuutta, ei voi arvioida tunnuslukujen perusteella. Nokian esimerkki kuitenkin osoittaa kuinka merkittävä riski kilpailukyvyn menetys voi osakkeenomistajalle olla.

osakkeen riski Nokia esimerkki

Shopify antaa esimerkin kuinka kilpailukyvyn menetyksen riskiä voi arvioida. Shopify tarjoaa alustan verkkokaupan perustamiseen. Shopify toimii yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten Facebookin, Amazonin ja eBayn kanssa. Shopify ei siis suoraan kilpaile isojen toimijoiden kanssa, vaan tuo näille asiakkaita.

Toisekseen Shopifyn asiakkailla, joita on pitkälle yli 300 000, on kynnys vaihtaa toiseen toimijaan. Jos itselläsi olisi toimiva verkkokauppa, sisältäisi alustan vaihtaminen rahallisia kustannuksia, työntekijöiden uudelleenkoulutusta ja riskin verkkokauppasi väliaikaisesta alasajosta. Ihan helposti et siis alustaa vaihtaisi.

4. Ison asiakkaan tuoma riski

Tärkeät ja isot asiakkaat ovat yrityksen kannalta hyvä asia, mutta ne tuovat mukanaan myös riskin. Kun suurin osa liikevaihdosta tulee muutamalta asiakkaalta, on koko yritys uhattuna mikäli asiakkuus katkeaa.

Esimerkiksi Nokian käyttämät alihankkijat olivat heikossa asemassa, kun Nokia joutui vaikeuksiin.

Shopifyllä on yli 300 000 asiakasta, joten vaikka asiakkaista isoja nimiä löytyykin, ei yksittäinen asiakas yritystä kaada.

5. Rahoitusriski

Jos yrityksen rahat loppuvat kesken, on sijoittaja ongelmissa. Seadrill on yritys, jonka kohdalla tämä riski on realisoitunut. Jos rahoitusriskiä haluaa opetella hallitsemaan, tarjoavat Seadrillin menneet osavuotiskatsaukset esimerkin tilanteesta, jossa velkaa on liikaa suhteessa tuloksentekokykyyn.

Shopifyn kohdalla rahoitusriskistä ei ole huolta. Velkaa ei ole ja kassassa on sen verran rahaa, että sillä pyörittää tappiollistakin liiketoimintaa hyvän aikaa.

6. Valuaatioriski

Osakkeen korkea valuaatio on riskitekijä, etenkin kun se yhdistyy korkeaan volatiliteettiin. Näin on Shopifyn tapauksessa. Osakkeen hinta on kaksinkertaistunut pelkästään vuonna 2017.

Osakkeen riski shopify

Yhä tappiota tekevälle Shopifylle ei voi laskea P/E -lukua, mutta osakekohtaisen hinnan suhteen liikevaihtoon, eli P/S- luvun voi laskea. Shopifyn P/S on 22. Vertailun vuoksi Amazonin P/S on 3,5 ja Alibaban P/S on 16,77.

Valuaatioriski on kaikista helpoin hahmottaa, mutta alhaiseen arvostukseen liittyy kuitenkin arvoloukuksi kutsuttu ansa. Alhaiseen arvostukseen voi löytyä hyvä syy ja osake saattaa jatkaa laskuaan alhaisesta arvostuksesta huolimatta, kuten tämän historiallisen esimerkin kohdalla.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös