Talouden trendit

EVA:n selvitys: Suomalaiset suhtautuvat perustuloon epäilevästi

EVA:n selvityksen mukaan vain 39 prosenttia hyväksyisi vähimmäistoimeentuloa vastaavan perustulon, jos verotus samalla kiristyisi.

Perustuloa ei silti tyrmätä kokonaan. EVA:n selvitys osoittaa, että suomalaisista 50 prosenttia kannattaa perustuloa, jos se mitoitetaan niin, että sen saajan on myös tehtävä työtä. Suomalaisista 50 prosenttia hyväksyy ja 26 prosenttia torjuu niukan perustulon.

EVA:n mukaan varautunutta suhtautumista perustuloon selittänee sosiaaliturvan tarveharkintaisuuden suosio. Suomalaisista 50 prosenttia kohdentaisi julkiset hyvinvointipalvelut ja -tuet vain niitä eniten tarvitseville.

Suomalaiset arvostavat työntekoa. Jopa 81 prosenttia on sitä mieltä, että suomalaisilla on velvollisuus tehdä työtä yhteiseksi hyväksi.

Suurinta kannatusta antelias perustulo nauttii vasemmistoliittoa (78 % kannattaa) tai vihreitä (63 %) äänestävien sekä työttömien ja opiskelijoiden keskuudessa. Varauksellisimmin perustuloon suhtautuvat johtavassa asemassa olevat (67 % torjuu) sekä kokoomusta (62 %) ja perussuomalaisia (61 %) äänestävät.

Ehdotus työntekoon sidotusta perustulosta paitsi lisää perustulon hyväksyttävyyttä myös kääntää anteliaampaan perustuloon torjuvasti suhtautuvat porvaripuolueiden äänestäjät perustulon kannattajiksi.

Miehet suhtautuvat perustuloon naisia penseämmin. Heistä 54 prosenttia edellyttäisi sen ohella työntekoa. Naisten parissa luku on 45 prosenttia. Ikäryhmittäin tarkasteltuna mielipiteet jakautuvat kahteen ryhmään. 18–45-vuotiaat valitsisivat mieluummin anteliaan perustulon, kun taas yli 46-vuotiaista 56–62 prosenttia edellyttäisi työntekoa perustulon saajilta.

Perustulon ideana on tarjota kaikille kansalaisille maksetaan säännöllisesti ja ehdoitta rahaa toimeentuloa varten. Syyperustainen sosiaaliturva on kokonaan tai osittain korvattu. Olleellista perustulossa on se, että perustulon määrä ei vähene tulojen noustessa, jolloin se kannustaa henkilöitä vastaanottamaan työtä. Tulojen kasvaessa perustulosta saatu hyöty peritään takaisin verotuksen kautta.

1 kommentti
  • Vesa-Matti Kurtti sanoo:

    Työntekoon sidottu perustulo ei ole perustulo. Se on jotain muuta. Kuten jutun lopussakin sanotaan perustulossa maksetaan säännölisesti ja ehdoitta rahaa.

    Otsikko on hieman harhaanjohtava/asenteellinen. Kyselyn perusteella 39% suomalaisista hyväksyy perustulon ja saman verran eli 39% vastustaa sitä. Eli tilanne on 50-50. Ja tässä siis kysymyksenasetteluun oli lisätty että mikäli verotus nousee. Tulos olisi ollut varmasti aika lailla erilainen ilman tuota negatiivista lisäystä kysymyksenasettelussa. Perustulo on mahdollista toteuttaa siten, että työssäkäyvien nettotulot eivät laske lainkaan.

  • Ylös
    >