Osakeanalyysit

Hyviä uutisia globaalille sijoittajalle – hajautushyöty korkeampi kuin kertaakaan 20 vuoteen

Eri osakemarkkinoilta saa nyt selvästi parempaa hajautushyötyä kuin muutama vuosi sitten.

Hajauttaminen on tehokkain keino parantaa sijoitussalkun tuotto-riski -suhdetta. Globaaleille markkinoille sijoittaessa haetaan usein hajautushyötyjä eri tavalla käyttäytyvistä markkinoista. Jotta hajautus olisi tehokas, tarvitaan sijoituksia niiltä markkinoilta, joiden korrelaatio muiden markkinoiden kanssa on alhainen.

1990-luvulta lähtien on useiden eri osakemarkkinoiden välinen korrelaatio kuitenkin tasaisesti noussut. Tämä on syönyt kansainvälisen hajautuksen hyötyjä. Eri osakemarkkinoiden tuotot ovat siis kulkeneet yhä enemmän samaan tahtiin. Tätä kehitystä on havainnollistanut sijoituspalvelutalo Charles Schwab -yhtiön laatima kuvaaja G20-maiden osakemarkkinoiden välisestä korrelaatiosta.

G20-maiden (lisättynä Espanjalla) yhteenlaskettu bruttokansantuote on 80 koko maailman bruttokansantuotteesta. Näiden maiden osakemarkkinoiden korrelaatio nousi huippuunsa vuonna 2011, jolloin se oli lähellä 0,9:ää. Käytännössä siis hajautushyötyä ei ollut juuri lainkaan.

Syy korrelaation kasvuun löytyy Charles Schwab -yhtiön mukaan kahdesta ilmiöstä. Ensinnäkin Yhdysvaltojen asuntomarkkinoilta käynnistynyt finanssikriisi koetteli kaikkia pääosakemarkkinoita, jolloin markkinoiden välinen korrelaatio nousi. Lisäksi pörssiyhtiöiden liikevaihdosta yhä suurempi osa tulee kansainvälisestä kaupasta, jolloin myös eri maiden pörssit ovat tulleet yhä enemmän toisistaan riippuvaisiksi.

Hieman yllättäen osakemarkkinoiden korrelaatio on nyt kuitenkin laskenut. Nyt korrelaatio on laskenut jo vuoden 1997 tasolle eli 0,3:een.

Eri osakemarkkinoilta on siis jälleen mahdollista saada hajautushyötyjä.

Kommentoi
Ylös
>