Osakeanalyysit

Inderes: Technopolis on ostopaperi, ”arvo alkaa realisoitua”

Analyysitalo Inderes nosti kiinteistöyhtiö Technopoliksen tavoitehintaa reippaasti ja antaa nyt myös ostosuosituksen yhtiön osakkeelle.

Analyysitalo Inderes nosti kiinteistöyhtiö Technopoliksen tavoitehintaa reippaasti ja antaa nyt myös ostosuosituksen yhtiön osakkeelle.

Sijoittajien luottamus Technopolista kohtaan on Inderesin arvion mukaan heikko vuosien 2012-2016 osakekohtaisten tunnuslukujen ja osakekurssin heikon kehityksen takia.

Technopoliksen strategiamuutos lupailee nyt kuitenkin parannusta omistaja-arvoon.

”Nyt kuitenkin yhtiö on saanut uudistuneen hallituksen ja päivitetyn strategian myötä omistaja-arvon luontia korostavan suunnan ja yhtiö on selkeästi viestinyt, ettei se tee strategiakaudella 2017-2020 osakeanteja, vaan keskittyy nyt omistaja-arvon kasvattamiseen ja osakekohtaisten tunnuslukujen parantamiseen. Uusi strategia näkemyksemme mukaan pienensi sijoittajien näkökulmasta osakkeen riskiprofiilia huomattavasti”, Inderes toteaa aamukatsauksessaan.

Technopolis on matalasti hinnoitelluksi kasvuyhtiö. Inderesin mukaan lähivuosien kasvu tulee nojaamaan suhteellisen matalariskisiin hankkeisiin eli yhtiön nykyisten kampusten laajennuksiin sekä yhtiön palveluliiketoiminnan kasvuun.

Technopolis yltää konseptinsa ansiosta toimistomarkkinoilla poikkeuksellisen korkeaan oman pääoman tuottoon ja yhtiön toimintamalli on analyysitalon mukaan myös suhteellisen defensiivinen.

”Näkemyksemme mukaan Technopoliksen lähivuosien osakekohtaisen operatiivisen tuloksen ja osakekohtaisen NAV:in kasvuun liittyvä riski
on siten pieni erityisesti yhtiön uusi strateginen suunta huomioiden.”

Inderes pitää kiinteistöyhtiön osaketta aliarvostettuna ja uskoo että aliarvostus tulee purkautumaan sijoittajien luottamuksen palautuessa kohentuvan tuloskehityksen myötä.

Technopoliksen osakkeen hinnoittelu 10 alle alle Inderesin ennustaman vuoden 2017  nettovarallisuuden (NAV) eli 4,10 euroon on tällä hetkellä perusteltu ja hyväksyttävä arvostustaso osakkeelle.

”Nouseva, 4-6 %:n tasolla oleva lähivuosien odotettu osinkotuotto tukee positiivista näkemystämme. Näiden lisäksi Technopoliksen kiinteistöjen tuottovaatimusten lasku tarjoaa spekulatiivisen tuottokomponentin sijoittajille. Ennusteemme eivät sisällä merkittävää tuottovaatimusten
laskua vaan tämä on mielestämme sijoittajien näkökulmasta optio.”

Inderes päivitti Technopoliksen suosituksen tasolle osta aiemmalta lisää-tasolta. Osakkeen tavoitehinta nousi aiemmasta 3,5 eurosta 4,1 euroon.

Kommentoi
Ylös
>