Talouden trendit

Kotitalouksien nettovarat kasvaneet kahdeksan vuotta peräkkäin

Kotitaloudet vaurastuvat, mutta myös velkaantuvat.

Kotitalouksien nettovarallisuusasema eli niiden rahoitusvarojen ja velkojen sekä muun varallisuuden yhteissumma on parantunut yhtäjaksoisesti vuodesta 2008 lähtien. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Vuoden 2016 nettovarallisuuden taso, 575 miljardia euroa, on 141 miljardia euroa korkeampi kuin vuonna 2008.

Kehitykseen ovat vaikuttaneet niin nettorahoitusvarallisuuden kuin reaalivarallisuudenkin kasvu. Nettovarallisuuden kasvu on ollut mahdollista, vaikka samaan aikaan myös kotitalouksien velkaantuminen on vuosi vuodelta lisääntynyt. Rahoitus- ja reaalivarallisuuden kasvu on kuitenkin ollut velkaantumista nopeampaa.

Kotitalouksien velkaantuminen jatkui myös vuonna 2016, mutta erityisesti osakekurssien suotuisan kehityksen sekä muiden varojen kasvun myötä kotitalouksien kokonaisvarallisuus kasvoi. Vuonna 2016 nettovarallisuutta kertyi yhteensä 15 miljardia euroa.

Kotitalouksien suurimpana yksittäisenä rahoitussijoitusinstrumenttina jatkavat edelleen talletukset.

Tilastokeskuksen mukaan alhaisista koroista huolimatta niissä kotitalouksien rahoitusvaroja oli 83 miljardin euron edestä vuoden 2016 lopussa. Määrä vastaa 28 prosenttia kotitalouksien kaikista rahoitusvaroista. Talletukset kasvoivat kolmella miljardilla eurolla. Talletuksissa siirtymä määräaikaistalletuksista käteistalletuksiin jatkui edellisten vuosien tapaan.

Kotitalouksien omistamien noteerattujen osakkeiden ja rahasto-osuuksien yhteenlaskettu arvo oli 57 miljardia euroa eli 20 prosenttia kotitalouksien rahoitusvaroista.

Kasvua edellisvuoden loppuun verrattuna syntyi yli viisi miljardia euroa. Kasvusta lähes kaikki oli hallussapitovoittoa. Nettomääräisesti sijoitukset sekä noteerattuihin osakkeisiin että rahasto-osuuksiin pysyivät muutaman edeltävän vuoden tapaan alhaisella tasolla. Nettomääräiset rahasto-osuussijoitukset olivat puoli miljardia positiiviset siinä missä sijoitukset noteerattuihin osakkeisiin nousivat nettomääräisesti juuri ja juuri plussan puolelle.

Kotitalouksien velkaantumisaste on noussut vuositasolla miltei yhtäjaksoisesti vuodesta 1997 alkaen. Myös vuonna 2016 velkaantumisaste kasvoi lainavelkojen lisääntyessä 5 miljardilla eurolla.

Kotitalouksien lainavelat olivat Tilastokeskuksen mukaan liki 143 miljardia euroa vuoden 2016 lopussa. Lainavelkojen kasvu nosti kotitalouksien velkaantumisastetta vuoden aikana 2,2 prosenttiyksiköllä 126,4 prosenttiin.

Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat vuoden lopussa koko vuoden yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Kommentoi
Ylös
>