Oma talous

Opiskelijoiden opintotuki muuttuu pian merkittävästi – vähemmän rahaa, enemmän lainaa

Opintotuki- ja asumistukilakien muutokset tuovat useita merkittäviä muutoksia opiskelijoiden tukeen elokuun alusta lähtien.

Muutokset koskevat käytännössä kaikkia opintotuen osia. Muutoksia tulee niin opintorahaan, opintolainaan, takauksiin, tulorajoihin kuin asumistukeenkin.

Kenties tärkein muutos koskee asumistukea.

Opintotuen asumislisä poistuu ja opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Opiskelijat ovat samalla viivalla kuin muut pienituloiset. Yleistä asumistukea valtio maksaa tarpeen perusteella, eli tulot vaikuttavat asumistukeen.

Voittajia uudessa järjestelyssä ovat etupäässä yksinasujat ja pariskunnat, joissa molemmat opiskelevat. Tuen menettävät ne, joiden puoliso käy töissä. Menettäjiä ovat myös ne opiskelijat, jotka asuvat isommissa ruokakunnissa koska Kelan asumistuki maksetaan ruokakuntakohtaisesti.

Kokosimme tärkeimmät opintotuen muutokset.

Enemmän lainaa, vähemmän rahaa

Opintolainakorotusten ja asumistukimuutoksen ansiosta useimpien opiskelijoiden tuki suurenee merkittävästi. Kelan mukaan kuukausittainen tuen määrä voi suurentua jopa 450 eurolla.

Yksin vuokralla asuvan pienituloisen opiskelijan kuukausituet muodostuvat noin 250 euron opintorahasta, 650 euron opintolainasta ja 275–405 euron asumistuesta asuinkunnasta riippuen.

Yhden opiskelijaryhmän tuet kuitenkin pienenevät.

Tuen määrä pienenee korkeakouluopiskelijoilla, jotka eivät voi saada yleistä asumistukea puolison tai muun ruokakunnan jäsenen tulojen vuoksi. Kelan mukaan tämän ryhmän kuukausittainen tuen määrä pienenee 5–40 eurolla, koska opintolainakorotus ei täysin kata opintorahan pienenemistä ja asumislisän maksamisen päättymistä.

Opiskelijat yleiseen asumistukeen

Opintotuen asumislisän maksaminen päättyy, ja Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea elokuun alusta alkaen.

Elokuusta 2017 alkaen opintoraha on asumistuessa huomioitavaa tuloa.

Samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhteisen asumistuen eli käytännössä kimppakämpässä asuvat opiskelijat siis kuuluvat samaan ruokakuntaan. Jos samaan ruokakuntaan kuuluva saa yleistä jo asumistukea, asumistuen saajan on haettava tuen tarkistamista.

Kela lakkauttaa asumistukeen siirtyvien asumislisät hakemuksetta. Asumislisä säilyy kuitenkin ulkomailla asuvilla ja opiskelevilla sekä sellaisilla Suomessa kansan- tai urheiluopistojen maksullisella linjalla opiskelevilla, jotka asuvat opiston asuntolassa.

Korkeakouluopiskelijoiden opintoraha laskee

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistetään toisen asteen opintorahojen tasolle, mikä on enintään 250 euroa kuukaudessa.

Korkeakouluopiskelijoiden nykyisin saama opintoraha on vajaat 337 tai 303 euroa kuukaudessa opintojen aloitusajankohdasta riippuen. Muutos siis laskee korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrää.

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan tukiaika laskee

Jos korkeakoulututkinnon jo suorittanut aloittaa uudet korkeakouluopinnot syyslukukaudella 2017 tai sen jälkeen, kokonaistukiaika on nykyisen 64:n sijaan 54 tukikuukautta.

Myös tutkintokohtainen enimmäistukiaika lyhenee. Muista muutoksista poiketen enimmäistukiajan 2 kuukauden lyhentyminen koskee ainoastaan uusia korkeakouluopiskelijoita eli henkilöitä, jotka aloittavat ensimmäiset korkeakouluopintonsa syyslukukaudella 2017 tai sen jälkeen.

Opintolainaa nykyistä enemmän ja helpommin

Myös opintorahan ja opintolainan valtiontakauksen myöntämisperusteisiin tulee useita muutoksia.

Opintolainan valtiontakauksen määriä korotetaan ja tavallisin 400 euron kuukausilaina korottuu 650 euroon. Alle 18-vuotias toisen asteen opiskelija voi muutoksen jälkeen saada opintolainaa 300 euroa kuukaudessa ja kaikki ulkomailla opiskelevat 800 euroa kuukaudessa. Lainamäärien korotuksesta huolimatta korkeakouluopiskelijoiden opintolainavähennyksen ja -hyvityksen enimmäismäärät säilyvät nykytasolla.

Maksuhäiriö ei enää syyslukukaudesta 2017 alkaen estä opintolainan valtiontakauksen saamista. Opintolainan käyttämistä helpotetaan myös siten, että toisen asteen opiskelijat voivat nostaa kerralla koko lukukauden opintolainansa samoin kuin korkeakouluopiskelijat.

Opiskelija voi ansaita tuloja aiempaa enemmän

Opiskelijan saamat tulo vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa hän voi nostaa opintotukea. Opintotuelle on määritelty vuosituloraja, jonka ylittäminen laskee opintotukea.

Opintotuen tulovalvonnan vuositulorajoja korotetaan vuodesta 2018 alkaen. Korotuksen suuruus perustuu palkkakehitykseen, ja se on tiedossa loppuvuodesta 2017.

Myös vanhempien tuloihin perustuvaa tarveharkintaa lievennetään 1.1.2018 alkaen. Opiskelijan vanhempien tulot eivät enää sen jälkeen vaikuta itsenäisesti asuvan 18–19-vuotiaan toisen asteen opiskelijan opintorahaan.

Opintotuen tulovalvonnan takaisinperinnän korotusprosentti pienenee 15 %:sta 7,5 %:iin. Helmikuussa 2017 tehtävässä tukivuoden 2015 tulovalvonnassa takaisinperintäkorotus on vielä 15 %, mutta sen jälkeen eli tukivuodesta 2016 alkaen 7,5 %.

Lähde: Kela.fi

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös