Makrotalous

Suomen Pankki: Vihdoinkin vienti vauhdittaa talouskasvua

Suomen talouskasvu alkaa vihdoinkin olla oikeilla urilla.

Bruttokansantuote kasvoi ripeästi alkuvuonna 2017. Tilastokeskuksen mukaan työpäiväkorjattu tuotanto oli 2,5 prosenttia ylemmällä tasolla kuin vuotta aiemmin. Huhtikuun työpäiväkorjattu tuotanto nousi tarkentuneiden tietojen mukaan 3,3 prosenttia edellisvuoden huhtikuusta.

Uusimman neljännesvuositilinpidon mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 1,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 2,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Kausitasoitettu tuotannon volyymi on ollut tasaisessa nousussa vuodesta 2015 lähtien.

Vaikka Suomen talouden elpyminen on useilla mittareilla mitattuna jatkunut jo jonkin aikaa, on kasvun painottuminen yksityiseen kulutukseen herättänyt huolta. Suomi on pieni avotalous ja pelkkään yksityiseen kulutukseen perustuva kasvu pitää vaihto- ja kauppataseen negatiivisena. Lisäksi yksityisen kulutuksen kasvu alhaisten korkojen aikaka on lisännyt kotitalouksien velkaantumista huolestuttavasti.

Talouskasvun rakenne on muuttumassa kuitenkin terveempään suuntaan, sillä nyt on selviä merkkejä talouskasvun painottumisesta enemmän tuiki tärkeän viennin varaan.

Aiemmin nimittäin vain kulutukseen ja investointeihin nojannut kasvu laajeni nyt myös vientiin, huomauttaa Suomen Pankki heinäkuun talouskatsauksessaan.

Alla oleva kuvaaja havainnollistaa, kuinka paljon viennin vaikutus kasvuun on muuttunut tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna esimerkiksi edelliseen, eli viime vuoden viimeiseen neljännekseen.

BKT kasvun komponentit talouskasvu vienti talous makrotalous

Suomen Pankin mukaan kasvun rakenne oli suotuisa, sillä se perustui yksityiseen kysyntään ja tuotannon lisääntymiseen kaikilla päätoimialoilla. Toimialoilta laskettu kansantalouden arvonlisäys oli 3,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

SP:n mukaan viennin volyymi kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä viisi prosenttia edellisestä neljänneksestä. Nettovienti tuki talouskasvua, koska tuonti supistui samaan aikaan prosentin verran.

Vielä vuoden 2017 alun kasvu perustui ennen kaikkea yksityiseen kysyntään. Ensimmäisellä neljänneksellä sekä yksityiset investoinnit että yksityinen kulutus lisääntyivät ripeästi. Kotitalouksien kulutus perustui yhä velkaantumiseen, sillä kulutus kasvoi käytettävissä olevia tuloja nopeammin, Suomen Pankki huomauttaa. Kotitalouksien säästämisaste olikin runsaat kaksi prosenttia negatiivinen.

Tuotanto kasvoi laaja-alaisesti kaikilla päätoimialoilla. Arvonlisäys nousi niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissa. Teollisuuden arvonlisäyksen volyymi suureni 5,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. SP:n mukaan kasvu oli merkittävää kaikilla teollisuuden päätoimialoilla.

Kommentoi
Ylös
>