Osakeanalyysit

Tieto ei tarjoa kasvueväitä sijoittajalle

IT-yhtiö Tieto tarjoaa hyvää osinkotuottoa, mutta osakkeen markkina-arvon nostaminen voi olla vaikeampaa.

IT-yhtiö Tieto tarjoaa hyvää osinkotuottoa, mutta osakkeen markkina-arvon nostaminen voi olla vaikeampaa.

Tiedon toisen kvartaalin liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia vertailukaudesta ja oli 386 miljoonaa euroa. Liikevaihto jäi hieman konsensusennusteiden alapuolelle. Orgaaninen kasvu paikallisissavaluutoissa oli 2,8 prosenttia. Liikevaihdon kasvua veti yrityskauppa ja toisaalta hidasti alempi myyntipäivien lukumäärä vertailukauteen verrattuna sekä lisenssitulojen osittainen siirtyminen toiselle kvartaalille.

Analyysitalo Inderes toteaa aamukatsauksessaan, että kertaeristä oikaistu liikevoittomarginaali oli linjassa Inderesin ennusteen kanssa, mutta hieman
alle konsensuksen. Raportoitua liikevoittoa rasittivat kuitenkin odotuksia suuremmat 7,4 miljoonan euron (ennuste 4 miljoonaa euroa) pääosin uudelleenjärjestelyihin liittyneet kertaluonteiset kulut.

Tieto toisti odotetusti ohjeistuksensa vuodelle 2017 ja odottaa liikevoiton ilman kertaeriä paranevan ja odotamme viime
vuosien tapaan tälle vuodelle pientä tulosparannusta.

Vaikka Tiedon osakekurssi on yli kaksinkertaistunut syksystä 2011, ei tuloskasvua ole viime vuosina enää nähty.

”Tiedon oikaistu liikevoitto on lähestulkoon polkenut paikallaan vuodesta 2014 asti, vaikka IT-markkinan kysyntä on lähtenyt selkeästi piristymään”, Inderes toteaa. Tieto on saavuttanut Inderesin mukaan viime vuosien tehostamisten jälkeen nyt vaiheen, jossa kustannusinflaatio syö lähes kokonaan tehostamisen tuomat kustannussäästöt. Siten yhtiön on vaikeaa saavuttaa enää merkittävää tuloskasvua ilman uusia strategisia liikkeitä.

Ilman tuloskasvua, ei osakkeessa ja arvostuskertoimissa ole enää nousuvaraa, Inderes ennustaa.

”Emme näe yhtiönarvostuskertoimissa nousuvaraa (EV/EBIT 16x), joten osakkeen kurssinousu edellyttäisi selkeää tuloskasvua. Tämä todennäköisesti edellyttäisi yhtiöltä uusia strategisia liikkeitä. Vahva noin 5 %:n osinkotuotto sekä kasvava osinkovirta tukevat osaketta.”

Inderes toistaa Tiedon vähennä-suosituksen ja laskee yhtiön tavoitehinnan 27,0 euroon aiemmasta 28,0 eurosta heijastellen laskeneita ennusteita.

Kommentoi
Ylös
>