Yritysuutiset

Tulosvaroitusten suma Helsingin pörssissä

Tänään peräti kuusi Helsingin pörssin yhtiötä antoi joko positiivisen tai negatiivisen tulosvaroituksen.

Outokumpu

Teräsyhtii Outokumpu kertoi tänään laskevansa toisen neljänneksen tulosohjeistustaan. Yhtiö arvioi oikaistun käyttökatteen olevan noin 200 miljoonaa euroa. Aiemmin Outokumpu odotti toisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan jonkin verran alle vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen tason.

Toisen neljänneksen kannattavuuden heikentyminen johtuu yhtiön mukaan ensisijaisesti ferrokromiuunin viivästyneen huoltotyön aiheuttamista matalista ferrokromin tuotanto- ja toimitusmääristä. Lisäksi näkymiä heikensivät ruostumattoman teräksen tuotannon ja toimitusten väliset ajoitukset laskeneiden raaka-aineiden hintojen vuoksi.

Outokumpu odottaa ruostumattoman teräksen kysynnän jatkuvan suotuisana.

Tikkurila

Maaliyhtiö Tikkurila laskee vuoden 2017 ohjeistustaan liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton osalta. Muuttuneiden näkymien taustalla ovat uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät ongelmat, heikot sääolosuhteet ja raaka-ainekustannusten nousu.

Toisen vuosineljänneksen aikana Tikkurila kärsi merkittävistä raaka-ainepuutteista, mikä johtui osin uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta ja osin markkinoilla vallitsevista yleisistä raaka-aineiden saatavuuteen liittyvistä haasteista. Tästä johtuen Tikkurila ei ole pystynyt vastaamaan täysimääräisesti markkinoiden kysyntään ja myyntivolyymit jäivät toisella neljänneksellä ennakoitua alhaisemmalle tasolle.

Tikkurila arvioi tilikauden 2017 liikevaihdon olevan viime vuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton jäävän vuoden 2016 tasosta. Aiemmin Tikkurila arvioi tilikauden 2017 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuoden 2016 tasosta.

Componenta

Myös metalliteollisuusyhtiö Componenta muuttaa tulosohjeistustaan vuodelle 2017. Yhtiö odottaa vuoden 2017 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon ilman Componenta Wirsbo AB:ta ja Componenta Arvika AB:ta olevan 110 – 130 miljoonaa euroa. Vastaavan käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä yhtiö odottaa olevan 4 – 6 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 vastaava vertailukelpoinen liikevaihto oli noin 122 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,8 miljoonaa euroa.

Aiemmassa ohjeistuksessa 16.5.2017 Componenta odotti vuoden 2017 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan 150 – 170 miljoonaa euroa. Käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotettiin olevan 5 – 10 miljoonaa euroa.

Componenta ei kertonut syytä tulosvaroituksellee.

YIT

Rakennusliike YIT nostaa tulosohjeistustaan vuodelle 2017 sekä konsernin liikevaihdon että oikaistun liikevoiton osalta. Liikevoittoon kohdistuvat aiempaa positiivisemmat odotukset ajoittuvat vuoden viimeiselle neljännekselle.

Helsingin Kasarmikatu 21- toimistoprojektin myyntiprosessissa potentiaalisilta sijoittajilta saatujen hinta- ja ehtoindikaatioiden sekä käynnissä olevien jatkoneuvottelujen pohjalta YIT arvioi nyt kaupan toteutuvan 2017 loppuun mennessä. Kaupalla on positiivinen vaikutus konsernin oikaistuun liikevoittoon.

Konsernin liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton positiivisempaa kehitystä tukee lisäksi hyvä asuntomyynti ja -kysyntä Suomessa ja CEE-maissa. Venäjän asuntomyynti on toteutunut alkuvuonna odotuksia heikommin. Asuminen Venäjä -toimialalla oikaistun liikevoiton arvioidaan edelleen olevan positiivinen ja pysyvän alhaisella tasolla.

Alma Media

Mediakonserni Alma Media oli toinen positiivisen tulosvaroituksen pörssiyhtiö. Aiemmasta ohjeistuksesta poiketen yhtiö ennakoi oikaistun liikevoiton kasvavan selvästi vuoden 2016 tasosta. Liikevaihdon ennakoidaan olevan edellisvuoden tasolla.

Aiemmassa ohjeistuksessa (julkaistu 28.4.2017) Alma Media arvioi liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuodesta 2016.

Liikevoiton paranemisen taustalla on Alma Markets -liiketoimintasegmentin, erityisesti ulkomaan rekrytointiliiketoiminnan vahvana jatkunut myynti. Kotimaan liiketoiminnan kannattavuus on myös parantunut uudelleenjärjestelyiden ja tehostamistoimenpiteiden myötä.

Oriola

Pörssin sulkeutumisen jälkeen negatiivisen tulosvaroituksen antoi vielä lääkejakelija Oriola.

Yhtiö arvioi jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton laskevan vuoden 2016 tasosta. Vuoden 2016 vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu jatkuvien liiketoimintojen oikaistu
liikevoitto oli 59,3 miljoonaa euroa.

Aikaisempi, 13.2.2017 annettu ja 28.4.2017 toistettu näkymä oli, että oikaistun liikevoiton, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna, pysyy vuoden 2016 tasolla. Vuoden 2016 oikaistu liikevoitto oli 61,1 miljoonaa euroa.

Oriolan kesäkuulle suunnittelema IT-järjestelmien käyttöönotto Suomessa lykätään kolmannelle vuosineljännekselle. Käyttöönoton lykkääntyminen aiheuttaa Palvelut- liiketoiminnalle lisäkuluja vuonna 2017.

Lisäksi Ruotsissa Terveydenhuolto-liiketoiminnassa Norrlandin annosjakelun aloittamisen kustannukset ovat
aikaisempaa arviota korkeammat, ja liiketoiminta-alueen tulos tulee jäämään negatiiviseksi vuonna 2017.

Alkuperäistä artikkelia täydennetty Oriolan tulosvaroituksella.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös