Yritysuutiset

UPM:n liikevoitto jäi ennusteista, osake syöksyy

UPM:n tulos ei tyydyttänyt sijoittajia.  

UPM:n tulos ei tyydyttänyt sijoittajia.

”UPM:n toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto jatkui kasvu-uralla huolimatta mittavista kunnossapitotöistä. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 269 miljoonaa euroa, ja nettovelka laski 1 046 miljoonaan euroon”, kertoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

UPM:n vertailukelpoinen liikevoitto nousi kaksi prosenttia 270 miljoonaan euroon viime vuoden 264 miljoonasta eurosta. UPM:n nettovelka laski 1046 miljoonaan euroon edellisvuoden 1876 miljoonasta eurosta.

Alalyytikot olivat odottaneet 288 miljoonan euron liikevoittoa, joka on selkeästi enemmän kuin nyt raportoitu 270 miljoonaa euroa. Tämä sai osakekurssin voimakkaaseen laskuun.

UPM toinen vuosineljännes 2017

Mittavat kunnossapitoseisokit ja kausiluonteisesti korkeammat kiinteät kustannukset vaikuttivat vertailukelpoiseen liikevoittoon negatiivisesti noin 20 miljoonan euron enemmän kuin vertailukaudella.

Myönteinen markkinakysyntä jatkui

Markkinakysyntä oli hyvä, ja toimitusten kasvu jatkui useimmissa liiketoiminnoissa toisella neljänneksellä. Mittavat kunnossapitoseisokit johtivat odotetusti tilapäisesti korkeampiin kiinteisiin kustannuksiin ja toiminnallisen tehokkuuden laskuun. Maltillinen kustannusinflaatio jatkui, mutta yhtiön omat toimenpiteet kustannusten alentamiseksi ja kohdennetut hintojen korotukset lievensivät vaikutuksia. Suotuisat liiketoimintaolo- suhteet vaikuttivat myönteisesti hyvään tulokseen.

UPM Biorefining hyötyi korkeammista sellun hinnoista, vahvasta sellun kysynnästä ja UPM Biofuelsin parantuneesta tuotantotehokkuudesta. Kannattavuus parani UPM Pietarsaaren sellutehtaan huoltoseisokista huolimatta. UPM Raflatac ja UPM Plywood säilyttivät vahvan kannatta- vuustason ja liiketoiminta-alueiden myynnin kasvu jatkui vahvana. UPM Specialty Papers saavutti erinomaisen tuloksen.

Näkymät vuodelle 2017

UPM:n kannattavuus parani merkittävästi vuonna 2016 ja sen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2017.

Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan useimmissa UPM:n liiketoimin- noissa ja kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueella. Kohdennettujen kasvuhankkeiden myönteinen vaikutus UPM:n tulokseen jatkuu asteittain.

Viime vuosien deflatorisen toimintaympäristön jälkeen kustannusinflaation odotetaan kääntyvän lievään nousuun vuonna 2017. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten laskemiseksi, millä lievitetään inflaation vaikutuksia.

Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä huoltotoimenpiteitä odotetaan olevan huomattavasti vähemmän kuin vuoden 2017 toisella neljänneksellä UPM Biorefining-, UPM Paper ENA- ja UPM Energy -liiketoiminta-alueilla.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös