Talouden trendit

Autoala ennustaa vakaata kasvua uusien autojen kysynnälle

Uusien autojen ensirekisteröinnit ovat kasvussa.

Autoalan kesäkuussa päivitettyjen lyhyen aikavälin ennusteiden mukaan uusien henkilöautojen ensirekisteröintien määrä kasvaisi tänä vuonna 120 000 henkilöautoon ja 16 500 pakettiautoon. Henkilöautojen rekisteröinnit olisivat tällöin 0,8 prosenttia ja pakettiautojen 18,8 prosenttia viime vuotta suuremmat.

Vuonna 2018 henkilöautoja on arvioitu ensirekisteröitävän 125 000, mikä tarkoittaisi noin neljän prosentin kasvua kuluvaan vuoteen nähden, Autoala ennustaa.

Autoalan mukaan alkuvuonna uusien autojen kysyntää jarrutti yksityisen kulutuksen hidastunut kasvu.

Viime kuukausien aikana odotukset talouden kasvusta ovat olleet aiempaa selvästi valoisampia ja bruttokansantuotteen kasvun on ennakoitu kasvavan selvästi nopeammin kuin vielä alkuvuonna arvioitiin. Valtiovarainministeriö, Suomen Pankki ja rahoituslaitokset ovat nostaneet ennusteitaan alkuvuoden aikana.

Vaikka yksityisen kulutuksen kasvun on ennakoitu hidastuvan viime vuodesta, työllisyystilanteen paraneminen, ostovoiman koheneminen ja kuluttajien luottamuksen vahvistuminen tukevat kasvua. Lisäksi alhainen korkokanta ja rahoitusmahdollisuuksien monipuolistuminen heijastuvat autojen hankintaan.

Pakettiautojen kysyntä on ollut yhtäjaksoisesti kasvussa jo lähes kahden vuoden ajan. Autoalan mukaan pakettiautojen kysynnän kasvua selittää taloudellisen toimeliaisuuden lisääntyminen sekä 2010-luvun alkuvuosien pienet pakettiautojen ensirekisteröintimäärät, jotka näkyvät uudehkojen vaihtoautojen suurena kysyntänä.

Raskaiden yli 16 tonnin kuorma-autojen myynnin on ennakoitu tänä vuonna kasvavan 2 900 ajoneuvoon, kun viime vuonna määrä jäi 2 600 kuorma-autoon. Määrä kasvaisi viime vuoteen nähden 12 prosenttia. Raskaiden kuorma-autojen määrä on vähitellen palaamassa 2000-luvun alun vuosien tasoon pitkän taloudellisen matalasuhdanteen päätyttyä, Autoala arvioi. Myös kevyiden kuorma-autojen kysynnän on ennakoitu hieman kasvavan.

Kommentoi
Ylös
>