Kasvuosakkeet

Varallisuuden merkitys yhteiskunnalle – Case Bellicum Pharmaceuticals

Suomalaisten miljonäärien lukumäärä on kasvussa. Mitä yhteiskunnallista hyvää se voisi tuoda mukanaan?

Helsingin Sanomien mukaan Suomessa on jopa kymmenentuhatta ihmistä, joilla on sijoitusvarallisuutta useiden miljoonien eurojen arvosta.

Jos varallisuutta on paljon, voi sijoittamisen motiivina olla muukin kuin rahallinen arvo. Rahallisella arvolla tarkoitan tässä yhteydessä asioita kuten korkea tuotto, riskien hajauttaminen ja omaisuuden arvon säästäminen. Varakkaat ihmiset pystyvät kantamaan riskiä ja jos sijoitustensa avulla haluaa muuttaa maailmaa, on haettava muutakin kuin kypsän yrityksen tuomaa tasaista osinkotuottoa. Katsotaanpa esimerkin kautta mikä merkitys osakesäästämisellä voi olla yhteiskunnan kehittymisen kannalta.

Case Bellicum Pharmaceuticals

Bellicum Pharmaceuticals on Yhdysvaltalainen yritys, joka kehittää muun muassa seuraavan sukupolven kantasolusiirtoteknologiaa.

Hematopoeettisen kantasolujen siirto on verisyöpien eli leukemien hoidon ydinase. Luuytimen solut tapetaan esimerkiksi voimakkaalla kemoterapialla, jonka jälkeen tapetut solut korvataan luovuttajalta saaduilla soluilla.

Ongelmana on, että kantasolusiirteen mukana siirretyt lymfaattisen järjestelmän solut voivat käynnistää immunologisen reaktion saajaa vastaan, jonka seurauksena on käänteishyljintäsairaus. Ongelmaa voidaan kiertää valitsemalla täysin yhteensopiva luovuttaja silloin kuin sellainen on saatavilla.

Osittain yhteensopivia luovuttajia (kuten vanhemmat) on usein saatavilla, mutta silloin käänteishyljintäsairauden riski on liian suuri. Bellicum Pharmaceuticalsin terapia BX-501 eristää luovuttajan solut, lisää niihin itsemurhakytkimen, ja monistaa muokatut solut, jotka sitten siirretään potilaaseen. Käänteishyljintäsauraus on nyt hoidettavissa siten, että potilaalle annetaan itsemurhakytkimeen yhteensopiva lääke. Lääke tappaa luovutetut solut jälkikäteen.

Kuulostaa, ehkä monimutkaiselta mutta alla oleva kuva kertoo olennaisen.

 

Käänteishyljintätauti on merkittävä riskitekijä haploidenttisissä kantasolusiirroissa. Bellicumin kehittämä itsemurhakytkin saattaa mahdollistaa entistä paremmat hoidot tulevaisuudessa.

Muokattu lähteestä Bellicum Pharmaceuticals Investor Presentation.

Hoitomuodossa on siis potentiaalia ja alustat tulokset ovat lupaavia, mutta kliiniset tutkimukset ovat kesken. Kliininen tutkimus puolestaan vaatii rahaa ja mitä enemmän rahaa on, sen nopeammin Bellicumin Pharmaceuticalsin tapaiset yritykset saavat tuotteensa markkinoille.

Varallisuuden merkitys

Bellicum Pharmaceuticsilla on käteiseen verrattavissa olevaa omaisuutta on noin 150 miljoonaa dollaria. Uusien hoitomuotojen kehittäminen on kallista ja Bellicumilta palaa rahaa reilu 20 miljoonaa dollaria kvartaalissa. Vertailun vuoksi suomalainen Herantis Pharma keräsi listautumisellaan noin 14,5 miljoonaa euroa. Sillä olisi pyörittänyt Bellicumia vähän päälle kaksi kuukautta.

Käänteishyljintäreaktio ja uusien hoitomuotojen kehittäminen. Uusien hoitomuotojen kehittäminen on kallista ja Suomen kaltaisella maalle ei oikein resurssit riitä kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla.

Bellicum Pharmaceuticals siis pärjää käteisvaroillaan jonkin aikaa, ainakin vuoden. Siltä varalta, että rahaa tarvitsee lisää, on Bellicumilla oikeus myydä omia osakkeitaan 150 miljoonan dollarin edestä. Mikäli osakkeet myydään, tarkoittaa se nykyisille osakkeenomistajille merkittävää osakkeen laimentumista. Lisärahoituksen saamisen edellytyksenä on luonnollisesti se, että riskirahaa on riittävästi tarjolla.

Suomalaiselle yritykselle vastaavan summan kerääminen olisi käytännössä hyvin vaikeaa. Onnistuu Bellicum Pharmaceuticals sitten tuomaan hoitomuotonsa ihmisten hyväksi tai ei, on kyseessä kuitenkin Suomen mittakaavaan verrattuna merkittävän kokoinen panostus terveydenhuollon kehittämiseen. Alla olevassa kuvaajassa on verrattu Suomen Akatemian myöntämän tutkijatohtori-, akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen määrää vuodelta 2017 Bellicum Pharmaceuticalsin suunnitteleman lisärahoituksen määrään.

Amerikkalaisen riskirahan yhteiskunnallinen merkitys on suuri.

Kun yksi keskikokoinen kehitysvaiheessa oleva yritys pesee Suomen Akatemian kaiken rahoituksen näin selvästi, nähdään että Suomella ei ole tulevaisuudessakaan saumaa kilpailla amerikkalaisen riskirahan kanssa. Se ei kuitenkaan suinkaan tarkoita sitä etteikö Suomen superrikkaiden määrän kasvulla olisi merkitystä. Varoilla voidaan saada aikaan hyviä asioita ja esimerkiksi Oulussa yksityisten varakkaiden ihmisten tuomalla rahoituksella on luotu paljon uusia yrityksiä.

Vaurastunut kansanosa on Helsingin Sanomien mukaan alkanut käyttämään pankkien varainhoitopalveluja yhä enenemissä määrin. Toivoa vain sopii, että asiakkaat osaavat kysyä ja pankit osaavat tarjota muitakin motiiveja sijoittamiselle, kuin varman tuoton. Näin yhteiskuntaa saadaan kehitettyä eteenpäin ja se on taas kaikkien etu.

Kommentoi
Ylös
>