Markkinakommentit

Sijoitusjohtaja: Deflaatiouhka hellittänyt, osakemarkkinoiden korjausliike epätodennäköinen

Markkinoilla ja maailmantaloudessa on nyt iso vaihde päällä. Vaikka kasvun päättymisestä on jo nähty orastavia merkkejä, on osamarkkinoiden korjausliikkeen todennäköisyys alhainen, väittää Taalerin salkunhoidon johtaja.

Maailmantalous kasvaa ja vuoden 2016 puolenvälin deflaatiopelot ovat taakse jäänyttä elämää, arvioi johtaja Samu Lang Taalerin tuoreimmassa markkinakatsauksessa.

”Etenkin euroalueella ympäristö on muuttunut. Talouden keskimääräinen vuosittainen kasvuvauhti on tällä hetkellä hieman yli 2 prosenttia ja inflaatio-odotukset ovat asteittain nousseet”, Lang summaa.

Deflaatiopeikko onkin kummitellut jo pitempään sijoittajien mielissä.

Deflaatio tarkoittaa hintojen ja palkkojen yleinen lasku eli toisin sanoen rahan arvon nousua. Se on siis inflaation vastakohta. Talouskehitykselle ja sijoitusmarkkinoille deflaatio olisi melkoista myrkkyä. Yhtenä keskeisimpänä deflaation haittana uskotaan olevan sen aiheuttamat ongelmat kokonaiskysyntään. Deflaation vallitessa kuluttajat siirtävät tämän päivän kulutustaan tulevaisuuteen, sillä he odottavat hintojen laskevan. Deflaatio saattaisi siis luoda kierteen, jossa hintojen lasku ruokkii itseään ja vähentää kokonaiskysyntää.

Langin mukaan Yhdysvalloissa kotimainen kysyntä jatkuu vahvana, vaikka kasvumomentti on hieman hidastunut ja yrityssektorin tuloskehitys on vahvaa.

”Yhdysvalloissa reaalitaloudella menee hyvin, mutta maan hallinnon kykenemättömyys saada lakialoitteita läpi kongressissa vaikuttaa negatiivisesti rahavirtoihin. Epävarmuus Trumpin hallinnon ympärillä on noussut, Inflaatio-odotukset ovat hieman laskeneet, pitkät korot ovat painuneet etenkin Yhdysvalloissa ja dollari on heikentynyt euro vastaan.”

Euroalueella puolestaan nopeasti vahvistunut euro rasittaa etenkin vientiyhtiöiden tulosennusteita ja öljyn hinnan lasku painaa estimaatteja energiasektorin osalta. Dollari on heikentynyt ja pitkät korot ovat laskeneet Yhdysvalloissa euroaluetta nopeammin.

Markkinoilla jatkuu Langin mukaan silti hieman ”varovainen moodi”, jonka päättymisestä on nähty jo nyt orastavia merkkejä.

”Tämä on näkynyt mm. siinä, että syklisemmät talouskasvun suhteen herkemmät toimialat laahasivat laajojen markkinoiden jäljessä aina toukokuun alkuun saakka. Sittemmin tunnelmat ovat hieman parantuneet. Uskomme edelleen osakemarkkinoihin ja jatkamme lievässä ylipainossa. Tuottoerot säilyvät kuitenkin suurina ja keskitämme sijoituksia aiempaa enemmän. Suosimme mm. euroalueen pankkeja ja teknosektoria laajemminkin. Käytämme myös valikoiden valuuttasuojaa korkosijoituksissamme.”

Taaleri pitää suurempaa osakemarkkinoiden korjausta (-10 prosenttia) epätodennäköisenä ja suhtautuu edelleen positiivisesti riskisijoitusten kehitykseen.

Kommentoi
Ylös
>