Kasvuosakkeet

5 asiaa, jotka saavat yrityksen kasvamaan ja menestymään – Case HubSpot

Tutkimalla yksittäisiä kasvuyrityksiä voit tunnistaa kasvutekijöitä, joista on hyötyä laajemminkin.

Kaikkea ei löydy yrityksen tunnusluvuista, ja joskus sijoittajan voi olla hyvä pohtia mikä saa yrityksen menestymään. HubSpotin toisen vuosineljänneksen osavuotiskatsaus oli analyytikoiden odotuksia parempi sekä tulokseltaan, että liikevaihdon kasvultaan. Mikä saa yrityksen kasvamaan ja mistä syntyy kilpailuetu?

HubSpot on yritys, joka tarjoaa kaikki sisältömarkkinoinnin työkalut yhdessä paketissa. Analyysityökalujen avulla voidaan konkreettisesti mitata ja ymmärtää minkälainen sisältö vetää liidejä myyntisuppilon läpi sisältäen houkuttelun, konvertoinnin, kolousauksen ja huolenpidon. Näin asiakasyritys saa näiden digitaalisen markkinointianalytiikan työkalujen avulla laskettua tekemälleen sijoitukselleen tuoton (return on investment, ROI).

Mielenkiintoista on, että suurin osa näistä työkaluista on saatavilla muilta toimijoilta, osa ilmaiseksi ja osa alhaiseen hintaan. Silti HubSpot kasvaa edelleen tasaisesti, kuten äskettäin julkaistu toisen vuosineljänneksen osavuotiskatsaus osoittaa.

HubSpotin liikevaihto kasvaa edelleen tasaisesti. HubSpotilla vaikuttaa siis olevan kilpailuetu.

Perinteisesti HubSpot on tarjonnut asiakkailleen sisältömarkkinointiin sisältyvän työkalun, joka tarjoaa kaiken analytiikasta sosiaaliseen mediaan, verkkosivuihin ja hakusanaoptimointiin. HubSpotin perinteistä tuotetta käyttävien asiakkaiden lukumäärä on kasvanut  tasaisesti.

HubSpotin markkinointityökalun asiakasmäärä kasvaa tasaisesti. HubSpotilla vaikuttaa siis olevan kilpailuetu.

Nyttemmin HubSpot tarjoaa myös CRM-ratkaisun ja myyntityökalun. Uusien tuotteiden asiakkaat huomioiden on asiakasmäärä ylittänyt 34 000 rajapyykin ja vuositasolla kasvu on yli 40 prosentin luokkaa.

Miksi HubSpot kasvaa?

Mikä on HubSpotin kilpailuetu? Miksi sen tuotetta ostetaan? Osa analyytikoista on sitä mieltä, että HubSpotilla ei ole kilpailuetua. Teknologia on helposti kopioitavissa ja useat pienet toimijat tarjoavat samoja työkaluja, osittain ilmaiseksi. Tässä viisi asiaa, joihin voimakkaasti kasvavan yrityksen kasvu perustuu.

1. Integrointi asiakasrajapintaan

HubSpotin tuotteen etuna on usean työkalun integrointi yhdeksi kokonaisuudeksi. Keskisuuren yrityksen vaihtoehtona on hankkia kotisivut yhdeltä toimijalta, sosiaalisen median työkalut toiselta, verkkoanalytiikka kolmannelta, markkinoinnin automaatio neljänneltä. Siihen päälle tulee vielä laskeutumissivut, CRM-järjestelmät ja niin edelleen. Yhden integroidun tuotteen etuna on yhden järjestelmän opettelu, yksi lasku ja yksi puhelinnumero mihin soittaa ongelmatapauksissa.

Toinen integrointia hyödyntävä erittäin voimakkaasti kasvava yritys on Kanadalainen Shopify. Toisella vuosineljänneksellä 75 prosenttia liikevaihtoaan kasvattanut Shopify helpottaa yritysten verkkokauppaan liittyviä haasteita integroimalla esimerkiksi laskujen hallinnointiin, vaihtoehtoisiin maksutapoihin, verkkosivun turvallisuuteen ja tuotteiden lähetyksiin liittyvät asiat.

2. Freemium-malli

HubSpotin mukaan yhä suurempi määrä asiakkaista koittaa ratkaista ongelmansa ensin itse testaamalla ennen ostopäätöksen tekemistä. HubSpot vastaa tähän trendiin tarjoamalla ilmaisversion markkinointityökalustaan, myyntityökalustaan ja CRM-ratkaisustaan. HubSpotin uudet asiakkuudet syntyvät kasvavissa määrin asiakkaista, jotka aloittavat ilmaisilla työkaluilla ja jotka siirtyvät myöhemmin maksullisiin tuoteversioihin.

Vastaavasti Netflix tarjoaa uusille asiakkaille kuukauden ilmaista katseluaikaa, Facebook tarjoaa ilmaisen sosiaalisen median ja Google ilmaisen hakukoneen.

3. Suuri data

HubSpot kerää paljon dataa. Ei pelkästään asiakkaistaan vaan myös asiakkaiden asiakkaista. Tätä dataa analysoimalla HubSpot voi kehittää tuotettaan vastaamaan jatkuvaan ostoskäyttäytymisen muutokseen. Integrointi tuo tässä kohti HubSpotille etulyöntiaseman. Jos tarjoat useita ratkaisuja, voit panostaa siihen mikä toimii parhaiten.

Toimija joka tarjoaa pelkkiä markkina-automaation ratkaisuja kysyy itseltään, miten voin kehittää entistä parempia markkina-automaation ratkaisuja. HubSpot voi kysyä itseltään kannattaako nyt panostaa markkina-automaatioon, vai sosiaaliseen mediaan, vaiko johonkin muuhun.

Muita suuresta datasta hyötyviä yrityksiä ovat esimerkiksi Google, Alibaba ja Facebook.

4. Tekoäly

HubSpotilla on suuri määrä dataa, ja se käyttää tekoälyä sen analysointiin. HubSpot ei käytä tekoälyä pelkästään oman datan analysointiin, vaan tarkoituksena on myös nopeuttaa asiakkaista tehtävää tutkimustyötä tekoälyn voimin.

Monet kasvuyritykset, kuten Facebook hyödyntävät tekoälyä. Facebookin DeepText pystyy tulkitsemaan yli kahtakymmentä eri kieltä. DeepText oppii analysoimaan sanan kontekstissa. Toisin sanoen se pystyy tulkitsemaan, mitä eri asioita sama sana voi tarkoittaa ympärillä olevien sanojen muuttuessa. Käytännössä Facebook pystyy valitsemaan sinulle näytettävät mainokset Facebookissa käymiesi keskustelujen pohjalta.

5. Alusta muille yrityksille

HubSpotin kasvaessa siitä tulee houkuttelevampi alusta muille yrityksille. Kolmannet osapuolet integroivat ohjelmistonsa HubSpotin alustaan ja HubSpot hyötyy, koska asiakaskokemus paranee entisestään.

Vastaavasti sekä Amazon, että Alibaba tarjoavat toisille yrityksille alustan, jonka kautta ne voivat myydä omia tuotteitaan. Samalla asiakaskokemus paranee, sillä tuotevalikoiman laajentaminen tekee kaupankäyntipaikasta entistä houkuttelevamman.

Kommentoi
Ylös
>