Talouden trendit

6 tapaa hyödyntää kaupan asiakastietoja ja suurta dataa – Case Walmart

Suomen vähittäiskaupan kehittymistä on moitittu hitaaksi etenkin asiakastiedon ja verkkokaupan osalta.

Asiakastiedon arvo on noussut nopeammin kuin sitä on osattu hyödyntää. Suomen kauppoja on kritisoitu siitä, miten kilpailu puute on pitänyt markkinoita jakaneet kauppaketjut laiskoina. Kritiikkiä on helpompi ymmärtää, kun vertaa Suomen kaupan kehittymistä astetta enemmän kilpailtuihin markkinoihin.

Suomen vähittäiskaupoista ollaan huolissaan

Suomen vähittäiskaupoista ollaan huolissaan useasta syystä. Ensinnäkin suomalaiset vähittäiskaupat ovat vähintään kymmenen vuotta jäljessä verkkokaupan kehittämisessä. Toisekseen suomalaisyrityksiä on kritisoitu niiden kyvystä käyttää asiakastietoa. Kolmanneksi Suomi on edelleen osittain ylisäädelty markkina, jossa esimerkiksi apteekkien lukumäärää rajoitetaan. Onkin arvioitu, että apteekkimarkkinoiden vapauttaminen olisi kaikista tehokkain tapa hillitä lääkemenoja.

Lainsäätäjällä on siis osansa, mutta lainsäätäjää ei yksinään voi syyttää hitaasta verkkokaupan kehittämisestä ja heikosta asiakastiedon hyväksikäytöstä. Yksi keino saada kuva kaupan tulevaisuudesta on tutkia mitä innovaatioita syntyy amerikan kilpailluilla markkinoilla.

Tästä esimerkkinä on yhdysvaltalainen vähittäiskauppaketju Walmart. Walmart on massiivisen kokoinen yritys, jolla on paljon asiakastietoa käytettävissään.

Walmart kertoo blogissaan miten se hyödyntää suurta dataa.

1. Lääkemyynnin kehittäminen

Walmart simuloi kuinka paljon reseptilääkkeitä ostetaan mihinkin aikaan päivästä ja kuukaudesta. Tietoa käytetään työntekijöiden aikataulujen suunnitteluun ja samalla reseptilääkkeen jonotusaika lyhenee. Lisäksi asikas voi tilata reseptilääkkeet apteekkiin valmiiksi mobiilisovelluksen avulla. Etukäteen tilanneilla on oma jononsa ja puhelimensa skannaamalla saa valmiiksi pakatut lääkkeet mukaansa.

2. Kauppajonojen lyhentäminen

Suurta dataa hyödyntämällä Walmart pyrkii ennakoimaan kauppakohtaiset asiakasmäärät ja ruuhka-ajat. Tiedon avulla kassoille pyritään saamaan oikea määrä henkilökuntaa ja kullekin kaupalle saadaan määriteltyä paras tapa maksaa, on se sitten perinteiselle kassalle tai itsepalvelukassalle.

3. Toimitusketjun optimointi

Walmart simuloi, kuinka monta askelta tarvitaan tuotteen saamiseksi kaupan hyllylle. Dataa käytetään myös yrityksen rekkalaivaston analysointiin. Tiedon avulla voidaan ajoittaa kuljetuksia ja painaa kuljetuskustannukset alas.

4. Tuotevalikoiman optimointi

Analysoimalla asiakkaiden ostoskäyttäytymistä Walmart voi nopeuttaa päätöksentekoa ja asettaa tuotteet hyllylle oikeisiin paikkoihin. Lisäksi ostoskäyttäytymisen suuren datan analysoinnin avulla saadaan tietoa mitä uusia tuotteita kannattaa lanseerata, mistä tuotteista tulee luopua ja mistä tuotemerkeistä asiakkaat pitävät.

5. Personoitu asiakaskokemus

Suurta dataa analysoimalla voidaan asiakkaan mobiilisovellukseen tarjota selektiivisesti sellaisia tuotteita, joita asiakas tarvitsee. Yksinkertaistaen, jos ostat vaippoja, saat tarjouksia edullisista lastenvaatteista.

6. Tuotteiden uusintaostot

Mobiilisovelluksen avulla Walmart kerää yhteen ja organisoi sekä verkkokaupasta, että kivijalasta ostamasi tuotteet tuotemerkkiä ja kokoa myöten yhteen helposti käytettävään muotoon. Tämän jälkeet voit mobiilista tai pöytäkoneelta tilata helposti toistuvasti tarvitsemasi päivittäistavarat uudelleen.

Edun voi konkretisoida miettimällä, kuinka monta tuotetta yhden koiran ja kaksi lasta omaava perusperhe tulee ostaneeksi isompien ruokaostosten yhteydessä. Jokaisen tuotteen hakeminen verkkokaupan suuresta valikoimasta on niin työlästä, että on paljon helpompaa noukkia tuotteet suoraan kaupan hyllystä. Applikaation tehdessä valmiin listan usein ostetusta tuotteista, on prosessi paljon helpommin hallittavissa.

Kommentoi
Ylös
>