Oma talous

Eri ammattien tuntipalkoissa huikeita eroja – katso kuvaaja

Ahtaajien säännöllisen työjan keskituntiansiot ovat kaksinkertaiset siivoojien ansioihin verrattuna.

Tilastokeskuksen yksityisen sektorin tuntipalkkatilaston mukaan tuntipalkka-alojen korkeimpaa keskituntipalkkaa saavat ahtaustyöntekijät. Lukumäärältään merkittävistä ammattiluokista vain ahtaajien säännöllisen työajan keskiansio ylitti 20 euroa tunnissa vuonna 2016.

Yli puolet yksityisen sektorin tuntipalkkaisista palkansaajista työskenteli ammattiluokissa, joiden keskiansio oli 15 ja 18 euron välillä.

Selvästi alhaisimmat tuntiansiot oli siivoojilla, joiden keskituntiansiot ovat tosin tavoittaneet muiden alojen ansioita tällä vuosikymmenellä. Siivoojien ansiot ovat Tilastokeskuksen mukaan nousseet vuosien 2010 -2016 aikana lähes 18 prosenttia. Toimistosiivoojien ansiotaso on saavuttanut tuntipalkka-alojen keskimääräistä ansiotasoa, mutta se on edelleen merkittävästi alhaisempi keskiansion ollessa 11,00 euroa vuonna 2016.

Kuva: Säännöllisen työajan keskituntiansiot vuosina 2010 ja 2016

Säännöllisen työajan keskituntiansiot vuosina 2010 ja 2016

Kuva Tilastokeskus.

Säännöllisen ansion indeksin mukaan yksityisen sektorin tuntipalkat nousivat kymmenen prosenttia vuoden 2010 viimeiseltä neljännekseltä vuoden 2016 viimeiselle neljännekselle.

Keskimääräistä hitaampaa 2010-luvun ansiokehitys on ollut mm. elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöiden ja kuorma-auton kuljettajien ammattiluokissa.

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten kokonaisansioista yhdeksän prosenttia koostui urakkapalkoista. Urakkapalkkaus oli yleistä varsinkin rakennusalalla. Eristäjien ammattiluokassa noin 44 prosenttia ansioista tuli urakkapalkoista ja rakennussähköasentajilla noin 38 prosenttia. Muissa rakennusalan ammattiluokissa urakkapalkkojen osuus vaihteli yleisesti 12 – 19 prosentin välillä.

Kuva: Urakkapalkkojen osuus kokonaisansioista vuonna 2016

Urakkapalkkojen osuus kokonaisansioista vuonna 2016

Kuva: Tilastokeskus

Kuljetus- ja palvelualojen ammateissa urakkapalkkojen osuus oli yleensä pieni tai niitä ei ollut lainkaan. Poikkeuksen muodostaa ammattiluokka sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat, jossa urakkapalkkojen osuus oli kaikkein suurin, 77 prosenttia. Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajilla urakkapalkkojen osuus oli seitsemän prosenttia.

Tilastokeskuksen tilasto kuvaa noin 322 000 palkansaajan tietoja, joista yli 70 prosenttia oli teollisuuden ja rakennusalan työntekijöitä. Tilaston palkansaajista miehiä on 256 000 ja naisia 66 000.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan tuntiansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiotyöstä säännölliseltä tehdyltä työajalta maksettujen palkkojen lisäksi työaikaan liittyvät lisät (esim. vuorotyö- ja olosuhdelisät) ja muut erilliset lisät sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan perusosat. Kokonaispalkka sisältää edellisten lisäksi provisiot, luontoisedut sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan korotusosat.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös