Sijoitusuutiset

Investors House tarjoutuu ostamaan Orava Asuntorahaston

Investors Housen tarkoitus on yhdessä Orava Asuntorahaston osakkeenomistajien kanssa merkittävästi parantaa Orava Asuntorahaston kykyä osakkeen arvonkasvuun ja osingonmaksuun.

Investors House kertoo tiedotteessaan, että sen tarkoitus on yhdessä Orava Asuntorahaston osakkeenomistajien kanssa merkittävästi parantaa Orava Asuntorahaston kykyä osakkeen arvonkasvuun ja osingonmaksuun.

Orava asuntorahaston toiminta on saanut osakseen kritiikkiä. Yhtiö on hyödyntänyt asuntohankinnoissa tukkualennuksia, joista kummunneet arvonkorotukset on jaettu osinkoina. Osinkojen maksu on rahoitettu velkapääomalla. Arvonkorotukset kiinteistöyhtiö on kirjannut tuloslaskelmaan tuotoiksi.

Asuntorahaston toisen vuosineljänneksen tulos parani mutta jäi edelleen vaatimattomaksi. Vuokraustoiminta kehittyi myönteisesti mutta positiivista tulosvaikutusta ei kertynyt asuntojen arvonmuutoksesta eikä hankinnoista.

Tavoitteena muuttaa asuntorahasto sijoitusyhtiöksi

Orava Asuntorahaston liiketoimintamalli korvattaisiin Investors Housen liiketoimintamallilla, ja tavoitteena on muuttaa Orava Asuntorahasto sijoitusyhtiöksi ja luopua erillisestä hallinnointiyhtiöstä.

’’Vaihtotarjouksen lähtökohtana on omistaja-arvon kasvattaminen. Investors Housen liiketoimintamalilla on saatu aikaan merkittävää omistaja-arvon kasvua 2015–2017. Nyt haluamme tehdä saman positiivisen arvonkehityksen yhdessä Oravan osakkeenomistajien kanssa. Vaihtotarjous kaikille osakkeenomistajille on tehty, jotta tavoitteeseen tähtäävät toimet voitaisiin toteuttaa’, kertoo Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen.

Orava Asuntorahaston osinkopolitiikkaa tultaisiin linjattaisiin uudelleen siten, että osingonmaksun perustana olisi kassavirtapohjainen ns. operatiivinen tulos (EPRA) kuten Investors Housella nyt. Myös Orava Asuntorahaston raportointijärjestelmä muutettaisiin siten, että se vastaisi muiden listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden spveltama tapaa.

Investors House uskoo näiden toimien keskipitkällä aikavälillä parantavan merkittävästi Orava Asuntorahaston kassavirrallista kannattavuutta sekä sen investointikykyä. Investors House odottaa liiketoimintamallin ja rakenteen muutoksesta saavutettavien tuotto- ja kustannussynergioiden nousevan vuositasolla 1,5–2,5 miljoonaan euroon vuoteen 2019 mennessä.

Investors House tarjoaa osakevastikkeena kaksi uutta Yhtiön osaketta ja käteisvastikkeena 0,21 euroa jokaista Orava Asuntorahaston kolmea osaketta tai kolmea osakkeeseen oikeuttavaa erityistä oikeutta. Lisäksi Vaihtotarjouksen perustella saatavilla osakkeilla olisi täysi osinko-oikeus vuoden 2017 tuloksen perusteella jaettavaan osinkoon keväällä 2018.

Tarjousvastike vastaa 5,13 euron arvoa Orava Asuntorahaston osakkeesta kun vastike lasketaan kaupankäyntimäärillä painotetun keskiarvon perustella ajanjaksolla 19.7.–18.8.2017. Tämä vastaa 22,1 %:n preemiota verrattuna Orava Asuntorahaston keskikurssiin (4,20 euroa) mainittuna ajanjaksona. Päätöskursseilla 18.8.2017 laskettu vastike olisi 5,24 euroa osakkeelta, mikä edustaa 21,8 prosentin preemiota verrattuna Orava Asuntorahaston osakkeen päätöskurssiin 18.8.2017 (4,30 euroa)

Oravan osakekurssi on tänään ollut noin 5,0 euroa.

Oravan pääomistajat ovat jo etukäteen ilmoittaneet hyväksyvänsä tarjouksen. Orava Asuntorahaston osakkeenomistajista Royal House Oy, Maakunnan Asunnot Oy, Godoinvest Oy, Core Capital Oy, Petri Roininen ja Penser Oy edustavat yhteensä 10,4 prosenttia Orava Asuntorahaston kaikista osakkeista ja äänistä.

Mikä on Investors House?

Investors House Oyj on kiinteistösijoitusyhtiö, jonka osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingin päälistalla. Yhtiön strategiana on toimia kiinteistöliiketoiminnassa kahdella konseptilla: omat suorat sijoitukset ja Management –palvelut, jotka voivat sisältää myös osaomistusta.

Investors House omistaa kiinteistöjä Suomessa yliopistokaupungeissa ja maakuntakeskuksissa. Investors Housen tuotot jakautuvat asunto- ja toimitilavuokrien sekä management toiminnan tuottoon.

Investors House -konserniin kuuluu myös valtakunnallisen OVV –ketjun johtamisyhtiö. OVV-ketju toimii 40 hengen voimin 11 paikkakunnalla, palvelee noin 8.000 asuntosijoittajaa ja tekee vuositasolla yli 3.600 vuokrasopimusta. OVV-ketju antaa Investors Houselle ensikäden otteen vuokramarkkinaan kaikissa keskeisissä kasvukeskuksissa, mikä on vahva kilpailuetu Yhtiölle.

Analyytikko varovaisen myönteisenä ostotarjoukselle

Alla Inderesin analyytikon ensikommentit Oravan ostotarjouksesta.

Analyytikko Jesse Kinnunen Inderesistä  pitää tarjousta houkuttavana, sillä onnistuessaan tavoitteissaan synergioissa ja kulujen karsinnassa Investors House voi saada merkittävää lisäarvoa. Tosin suositusta tarjouksen hyväksymisestä hän ei vielä tässä vaiheessa uskalla antaa.

Orava Asuntorahaston osakkeenomistajilla on kaksi vaihtoehtoa: hyväksyä Investors Housen ostotarjous ja saada välitön 5,24 euron korvaus osaketta kohden tai jäädä odottamaan, mitä tapahtuu. Odottelu on Kinnusen mukaan osakkeenomistajalle riskipitoisempi vaihtoehto.

 

Kommentoi
Ylös
>