Oma talous

Kansanedustaja: Kuluttaja hyötyy junaliikenteen vapautumisesta monella tavalla

Kansanedustaja Elina Lepomäki kiittää hallituksen päätöstä vapauttaa junaliikenne.

Kansanedustaja Elina Lepomäki kiittää hallituksen päätöstä vapauttaa junaliikenne.

Tänään saatiin melkoinen uutispommi, kun liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ja elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoivat hallituksen päätöksestä avata rautateiden henkilöliikenteen kilpailulle. 2020-luvun alusta lukien rautateiden henkilöliikenteeseen saa tulla asteittain uusia toimijoita.

Päätös avaa maakunnille, suurille kaupungeille ja kaupunkiseuduille mahdollisuuden järjestää paikallista junaliikennettä. Käytännössä VR:n yksinoikeudesta liikennöidä Suomen rataverkolla luovutaan ensi vuosikymmenellä, jolloin rautateiden henkilöliikennemarkkinoille voi tulla muitakin toimijoita.

Muutokseen liittyy myös VR:n eriyttäminen neljään erilliseen yhtiöön.

Kokoomuksen kansanedustaja ja ajatuspaja Liberan hallituksen puheenjohtaja Elina Lepomäki kommentoi päätöstä tuoreeltaan.

”Kuluttaja hyötyy laajemmasta kilpailusta monella tapaa: alhaisempina junalipun hintoina, alhaisempana tuotteiden hintoina (myös tavarakuljetuksen maksaa välillisesti kuluttaja), parempina yhteyksinä, monipuolisempana palveluna sekä vähäisempinä ruuhkina. Tehokas liikkuminen on itseisarvo, josta hyötyvät myös kansantalous ja ympäristö”, Lepomäki toteaa blogissaan.

Uudistus edistää kansanedustajan mukaan myös elinkeinovapautta, koska pian kuka tahansa voi lähteä liikenneyrittäjäksi myös raiteilla.

”Se ei ole vähäpätöistä; elinkeinovapaus on kirjattu selvästi perustuslakiin (18 §), vaikka tätä argumenttia käytetään jostain syystä vain harvoin. Yrittämiselle eri liikennemuodoissa on siis tulevaisuudessa vähemmän esteitä, mikä saattaa johtaa monimuotoisiin palveluinnovaatioihin. Jatkossa saatamme nähdä yhtiöitä, jotka tarjoavat asiakkaille monipuolisia kuljetuspalveluita raiteilla, maantiellä, ilmassa ja vesiväylillä: sujuvaa liikkumista eri liikennemuodoissa ja niiden välillä.”

Suomen muista maista poikkeava raideleveys heikentää kaluston saatavuutta ja nostaa sen hintaa. Lepomäen mukaan siksi onkin viisasta, että kalusto eriytetään nyt omaan yhtiöönsä, joka voi vuokrata sitä palveluntarjoajille. ”Näin eri toimijat pääsevät kilpailemaan samalta viivalta. Kapasiteetin käyttöaste nousee, mikä laskee yksikkökustannuksia. Tämä uudistus olisi luonnollisesti pitänyt tehdä Suomen kaltaisessa maassa jo ajat sitten.”

Rautatieliikenteen kilpailu on Euroopassa hyvin yleistä. Lepomäen mukaan Suomea, Irlantia ja Luxemburgia lukuun ottamatta kaikissa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa on henkilöliikenteen kuljetuksissa useampi kuin yksi rautatieyritys.

Kilpailu lisää luultavasti junaliikenteen suosiota. Lepomäen mukaan henkilöjunaliikenteen kilpailun avaaminen on yleisesti lisännyt junamatkustamisen määrää. ”Matkustajamäärät ovat kasvaneet pitkälti paremman aikataulu- ja reittitarjonnan myötä. Osa matkustuksen lisääntymisestä johtuu palveluvalikoiman laajenemisesta, uudenlaisista hinnoittelustrategioista sekä paremmasta asiakaspalvelusta ja markkinoinnista”, kansanedustaja toteaa.

Kommentoi
Ylös
>