Talouden trendit

Naisten tuntipalkat keskimäärin 18 prosenttia miehiä alhaisemmat – tässä syyt

Miesten ja naisten keskituntipalkkojen ero on keskimäärin kolme euroa, kertoo Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen yksityisen sektorin tuntipalkkatilaston mukaan palkansaajien säännöllisen työajan tuntiansio oli vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 15,98 euroa.

Miesten ja naisten välinen ero keskituntipalkassa oli tasan kolme euroa. Tilastokeskuksen mukaan miesten säännöllisen työajan keskituntiansio oli 16,49 euroa ja naisten 13,49 euroa. Siten naisten tekemistä työtunneista maksettiin keskimäärin 18 prosenttia vähemmän kuin miesten tekemistä.

Palkkaero pieneni edellisestä vuodesta, jolloin se oli 3 euroa ja 19 senttiä. Tilastokeskuksen säännöllisen ansion indeksin mukaan yksityisen sektorin tuntipalkat nousivat vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä 1,1 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kuva: Naisten keskiansiot miesten ansioista vuonna 2016 yleisimissä ammattiluokissa

Naisten keskiansiot miesten ansioista vuonna 2016 yleisimissä ammattiluokissa

Millä sukupuolten välinen ero tuntipalkoissa selittyy?

Tilastokeskuksen mukaan tuntoipalkkojen erosta runsaat puolet selittyy sillä, että naiset ja miehet sijoittuvat eri ammatteihin. Naisten palkat olivat keskimäärin kahdeksan prosenttia pienemmät kuin samoissa ammattiluokissa työskentelevien miesten. Joissakin ammattiluokissa naisten keskiansiot olivat vähintään yhtä suuret kuin miesten keskiansiot. Enimmillään naisten ansiot olivat samassa ammattiluokassa lähes 20 prosenttia pienemmät kuin miesten ansiot.

Ammattirakenteen lisäksi sukupuolten väliseen palkkaeroon vaikuttavat esimerkiksi henkilön koulutus, työkokemus ja toimiala.

Myös työntuntien määrässä eroja

Tilastokeskuksen mukaan alhaisemman keskituntiansion lisäksi myös naisten tekemien työtuntien määrä oli pienempi kuin miehillä. Vuoden 2016 tilastossa naisten tekemät työtunnit olivat keskimäärin 108 tuntia kuukaudessa ja miesten 134 tuntia, eli iso osa tuntipalkkaisista naisista työskenteli osa-aikaisissa työsuhteissa.

Noin 11 prosenttia naisista teki alle 20 tuntia kuukaudessa, kun miehistä yhtä vähän työtunteja teki neljä prosenttia. Alle sata tuntia kuukaudessa työskennelleiden naisten osuus oli 37 prosenttia ja miesten 19 prosenttia.

Sekä naisten että miesten yleisin tuntimäärä oli 150–160 tuntia kuukaudessa. Suuria tuntimääriä oli huomattavasti enemmän miehillä kuin naisilla. Miehistä 7,7 prosenttia teki vähintään 180 tuntia kuukaudessa, naisten vastaavan luvun jäädessä 2,4:ään.

Kommentoi
Ylös
>