Makrotalous

OP: Suomen talouskasvu on jo nyt tukevalla pohjalla

OPn ekonomistit arvioivat Suomen talouskasvun jatkuvan hyvänä ja laaja-alaisena myös vuonna 2018.

Suhdannenousu on pohjimmiltaan vasta alkutekijöissä ja inflaatiopaineet vähäisiä, OP toteaa tiedotteessaan.

Maailmalla rahapolitiikan viritys kääntyy vähitellen kiristäväksi, mutta se ei uhkaa vientimarkkinoiden vakaata kasvua, OP:n ekonomistit arvioivat. Suhdannekehityksen riskit ovat edelleen pääasiassa poliittisia.

OPn ekonomistit arvioivat Suomen talouden kasvavan hyvää 2,5 prosentin vauhtia sekä tänä että ensi vuonna. Keväällä OPn ekonomistit ennustivat BKT:n kasvavan tänä vuonna 2,3 prosenttia ja ensi vuonna 2,0 prosenttia.

”Talouskasvu on jo nyt tukevalla pohjalla, mutta ensi vuonna käy yhä selvemmin ilmi, että Suomi on saanut tehtyä pesäeron heikkoihin vuosiin kunnon suhdannenousulla”, toteaa pääekonomisti  Reijo Heiskanen.

Taloutta tukee ekonomistien mukaan viennin veto, joka perustuu niin vientikysyntään, kilpailukyvyn paranemiseen kuin yritysten omiin toimiin viennin lisäämiseksi. Euron vahvistuminen hidastaa vientiä vain hieman.

OPn ekonomistit ennakoivat investointien kasvavan ripeästi laajalla rintamalla. Ensi vuonna asuinrakennusinvestointien kasvu hidastuu, mutta taso on korkea. Muu rakentaminen lisääntyy edelleen nopeasti. Lisäksi yritykset investoinnit hyvää tahtia.

Yksityinen kulutus on kasvanut reippaasti vahvan kuluttajien luottamuksen tukemana. Ekonomistien ennusteen mukaan yksityinen kulutus lisääntyy käytettävissä olevia tuloja nopeammin sekä tänä että ensi vuonna.

”Varsinkin nousukauden alussa on luonnollista, että säästäminen laskee, kun rohjetaan jälleen tehdä isojakin hankintoja. Hankintoihin käytetään säästöjä, mutta myös lainarahaa. Valtaosa kotitalouksista selviää veloistaan ongelmitta, mutta korkojen nousuun on syytä varautua”, kertoo ekonomisti Henna Mikkonen.

Inflaation ekonomistit ennustavat säilyvän euroaluetta hitaampana. Kuluttajahintojen ennustetaan nousevan tänä vuonna 0,8 prosenttia ja ensi vuonna 1,1 prosenttia. Raaka-aineiden hinnoista ei juuri tule hintapaineita. Palkat noussevat edelleen verrattain maltillisesti, ja inflaatio-odotukset ovat parin hitaan inflaation vuoden jälkeen matalat.

OPn ekonomistien arvion mukaan työllisyyden kasvu nopeutuu, ja työttömyysaste kääntyy jälleen selvempään laskuun ja painuu ekonomistien arvion mukaan 7,8 prosenttiin ensi vuonna. Työllisyysaste nousee vuonna 2018 arvion mukaan 70,4 prosenttiin.

Ennusteen mukaan myös julkisen talouden vaje pienenee ja velkasuhde pysyy laskussa. Julkinen talous täyttää EU:n kriteerit, mutta kestävyysvaje ei ole poistunut.

”Työttömyys- ja työllisyysasteilla mitattuna Suomella on vielä matkaa korkeasuhdanteeseen. Pidemmän aikavälin kannalta on kriittistä, miten työvoimakapeikkojen syntymistä voidaan ehkäistä. Tässä katseet kääntyvät myös yrityksiin. Ammattitaitoista työvoimaa ei kasva matalilla oksilla. Nuoria, ja miksei muitakin, on pystyttävä palkkaamaan kasvamaan tehtäviinsä. Tässä pitäisi olla yhteinen intressi kaikilla tahoilla”, selvittää Heiskanen.

Kommentoi
Ylös
>