Osakeanalyysit

FIM: Helsingin pörssin osakkeiden arvostustaso houkutteleva – tässä osakesuosikit

Suhdannekello on siirtynyt kiihtyvän talouskasvun vaiheeseen. Sijoituspalvelutalo suosii syklisiä osakkeita.

Sijoituspalvelutalo FIM on tarkastellut uusimmissa Sijoitussuositukset-raportissaan Helsingin pörssin 25 suurimman yhtiön suhteellista arvostusta niin kutsutun ylisuurten tuottojen -mallin avulla.

Mallin avulla FIM laski näille yhtiöille osakeriskipreemion. Riskipreemiossa verrataan osakkeiden tuottomahdollisuuksia suhteessa korkotasoon. Mitä korkeampi riskipreemio, sitä edullisempia osakkeet ovat olettaen että tulosennusteet ja pidemmän aikaväli oletukset ovat ”oikeita”.

FIM:n laskelmien mukaan Suomen markkinan osakeriskipreemio on nyt noin 6,7 prosenttia. Pörssin arvostus on tällä mittarilla hieman edullisempi kuin edellisen päivityksen yhteydessä toukokuussa, jolloin preemio oli 6,5 prosenttia.

Suomen osakemarkkinan riskipreemio on FIM:n mukaan pysytellyt keskimääräistä korkeammalla tasolla hieman vaisusta toisen vuosineljänneksen tuloskaudesta huolimatta. Riskipreemiot ovat laskeneet korkojen osalta edelleen ja osakkeiden osalta taso on suhteellisesti selvästi korkeammalla. Korkosijoituksista ei siis edelleenkään ole haastajaksi osakesijoituksille.

Alhaisen korkotason lisäksi talouden näkymät ovat nyt osakkeille suosiollisia.

”Koska osakemarkkinoiden riskipreemio on edelleen keskimääräistä korkeammalla, nykyinen arvostus kestää huonoja uutisia yrityksiltä tai vaihtoehtoisesti korkotason nousua. Asetelmat Helsingin pörssin osakkeille ovat mielestämme arvostuksen osalta positiiviset erityisesti kun talouden näkymät ovat jatkaneet kohentumistaan suomalaisyhtiöiden kohdalla ja korkomarkkinoiden riskipreemiot ovat painuneet erittäin matalalle tasolle.”

Globaalit suhdannenäkymät ovat kesän aikana kohentuneet merkittävästi. Suhdannevaihe on siirtynyt kiihtyvän kasvun vaiheeseen, mikä suosii riskinottoa, FIM arvioi. Sijoituspalvelutalo suosii siksi nyt suhdannekellon mukaisesti syklisempiä sektoreita, jotka hyötyvät talouden aktiviteetin kiihtymisestä. Lisäksi FIM suosii sektoreita, joiden liikevaihdosta mahdollisimman suuri osuus syntyy Euroopasta. Euroopassa on edelleen suhteellisesti mielenkiintoisimmat kasvunäkymät ja arvostus kehittyneiden markkinoiden alhaisin. Toiseksi maantieteelliseksi suositukseksi FIM nostaa kehittyvät markkinat, jossa talousnäkymä on parantunut ja yhtiöiden tulosennusteiden suhteellinen kehitys on ollut vahvinta.

FIM listasi myös tämän hetken kotimaiset osakesuosikkinsa Helsingin pörssin suurimpien 55 yrityksen joukosta. Arvioinnissa sijoituspalvelutalo käytti viittä eri osatekijää: tekninen kuva, arvostus, suositukset, tulosyllätys ja teemat.

Cramo nousi uutena yhtiönä listalle. Yhtiön lisääntyvä ulkomaalaisomistus, alhainen arvostus absoluuttisesti sekä suhteellisesti (FIM vertailee kunkin yhtiön nykyistä arvostuskerrointa suhteessa markkinaan ja omaan historiaan) on Cramon etuna.

Nokia on myöskin uusi valinta FIM:n TOP-5 osakkeeksi. Pisteet tulivat osakkeen arvostuksessa – sekä absoluuttinen että suhteellinen EV/EBIT antoivat hyvin pisteitä. Nokian suosituksissa suositusten muutokset ylöspäin sekä korkea osakepotentiaali nostivat myös Nokian houkuttelevuutta.

YIT on myös uusi osake FIMin TOP-5:ssa. Osakkeen arvostus EV/EBIT-mittarilla on edullinen suhteessa muihin osakkeisiin (absoluuttinen EV/EBIT). Tulosyllätyksen pisteet tulivat lähinnä kuluvan vuoden tulosennusteiden nostoista. Teemojen pisteet tulivat suhdannekellosta (teollisuustoimialasta pisteitä). YIT:n houkuttelevuutta lisää jonkin verran myös korkea Euroopan osuus liikevaihdosta sekä hyvä tuotto/riski –suhde.

Sanoma jatkaa FIM TOP-5 -valintana. Arvostuksen pisteet tulivat sekä absoluuttisesta että suhteellisesta EV/EBIT-kertoimista. Suositusten pisteet tulivat lähinnä suositusten muutoksista ylöspäin. Teemojen pisteet tulivat suhdannekellosta (kulutustavarat), Eurooppa liikevaihdosta, sekä hyvästä tuotto/riski-suhteesta.

SSAB on toinen FIM TOP-5 -jatkaja. Arvostuksen pisteet tulivat sekä absoluuttisestä että erityisesti suhteellisesta EV/EBIT-arvostuksesta. Suositukset pisteet tulivat ennen kaikkea suositusten muutoksista ylöspäin. Tulosyllätyksen pisteet tulivat toisen kvartaalin positiivisesta yllätyksestä ja kuluvan vuoden tulosennusteiden nostosta.

Kommentoi
Ylös
>