Talouden trendit

Työmarkkinajärjestöt vaativat perhevapaiden uudistamista

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt esittävät, että hallitus käynnistää elokuun lopun budjettiriihessä valmistelun perhevapaajärjestelmän uudistamiseksi.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt yhdessä esittävät, että maan hallitus käynnistää elokuun lopun budjettiriihessä valmistelun perhevapaajärjestelmän uudistamiseksi.

Uudistusta vaativat EK, SAK, Akava ja STTK.

Kun perheeseen syntyy lapsi, vanhemmilla on oikeus pitää perhevapaata eli jäädä hoitamaan lasta kotiin. Perhevapaa tarkoittaa äitiysvapaata, isyysvapaata, vanhempainvapaata ja hoitovapaata.

Uudistuksen tavoitteena tulee olla perhevapaiden käyttämisen ja perhevastuun tasaisempi jakautuminen, naisten työmarkkina-aseman parantaminen, työllisyyden parantaminen sekä joustava työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen.

Järjestöjen mukaan työ- ja perhe-elämän moninaiset tilanteet kuin myös lisääntyvä tasa-arvo perhevapaiden käyttämisessä edellyttävät nykyistä joustavampia mahdollisuuksia käyttää perhevapaita. Uudistuksessa tulee huomioida erilaiset perhemuodot.

Tällä hetkellä naiset kantavat miehiä huomattavasti suuremman vastuun pienten lasten hoitamisesta. Miehet käyttävät vain 1-3 prosenttia niistä vanhempainvapaista, joita valinnaisesti joko isä tai äiti voi käyttää. Tämä osuus ei ole muuttunut yli kymmeneen vuoteen.

Järjestöjen mukaan epäsuhta on heikentänyt naisten asemaa työmarkkinoilla kuten jarruttanut palkkatasa-arvon etenemistä ja vaikeuttanut naisten työelämässä ja uralla etenemistä.

Työllisyysaste Suomessa on selkeästi alempi kuin muissa Pohjoismaissa. Hyvinvointipalvelujen ja tulonsiirtojen sekä työeläkkeiden rahoitus onnistuu kestävällä tavalla vain, jos työllisyysaste on nykyistä selvästi korkeampi, järjestöt huomauttavat.

Valmistelu on keskusjärjestöjen mukaan toteutettava kolmikantaisesti yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Kysymyksessä on työlainsäädännön sekä pääosin työperusteisen sosiaaliturvan uudistaminen.

Perhevapaajärjestelmä vaikuttaa työpaikkojen arkeen ja työehdoista sopimiseen. Työnantajat ja työntekijät yhdessä rahoittavat sairausvakuutusmaksuillaan ansiosidonnaiset vanhempainrahat kokonaisuudessaan. Valtio kustantaa vain vähimmäismääräisenä maksettavat vanhempainpäivärahat.

Perhevapaat ovat yleensä palkattomia vapaita. Se, maksetaanko palkansaajalle palkkaa perhevapaan ajalta, riippuu työehtosopimuksesta. Kela maksaa perhevapaiden ajalta perhe-etuuksia, eli vanhempainpäivärahoja ja kotihoidon tukea.

Kun perhevapaat päättyvät, työntekijällä on oikeus palata omaan työhön tai vastaavanlaiseen työhön vanhassa työpaikassa. Raskaana olevan naisen työsopimusta ei saa purkaa eikä häntä saa syrjiä raskauden vuoksi.

Lisätietoja perhevapaista: Kela/Perhevapaat

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös