Talouden trendit

Puutteellinen tietojärjestelmä johti virheellisiin maksuhäiriömerkintöihin

Oikeusasiamies pitää järjestelmävirhettä vakavana.

Eduskunnan oikeusasiamies on käsitellyt kanteluita, joissa riita-asiassa annettu tuomio on johtanut maksuhäiriömerkintään, vaikka kysymys on ollut aidosti maksuvelvollisuutta koskevan riidan ratkaisusta.

Esimerkiksi eräässä tapauksessa kantelija oli jättänyt ostamansa tuotteen maksamatta, koska se ei hänen mielestään ollut luvatun mukainen, Eduskunnan oikeusasiamies kertoo tiedotteessaan.

Velkomusoikeudenkäynnissä kantelija oli riitauttanut saatavan, mutta käräjäoikeus oli tuominnut hänet maksuvelvolliseksi. Tämän jälkeen kantelija oli maksanut laskun, mutta tuomio oli johtanut maksuhäiriömerkintään.

Kantelijan mielestä hänellä tulisi olla oikeus saada riita-asiassa tuomioistuimen arvio maksuvelvollisuudesta ilman, että mahdollinen langettava tuomio johtaa maksuhäiriömerkintään. Kantelija ei ollut maksukyvytön eikä maksuhaluton, vaan hänen mielestään tuote oli virheellinen.

Tuomioistuinten asianhallintajärjestelmä on kirjannut maksuhäiriöitä tapauksissa, joissa velkomusasia on riitautettu. Näissä tapauksissa kantelija ei välttämättä ole ollut maksukyvytön tai maksuhaluton, jolloin edellytykset maksuhäiriömerkinnän tekemiselle eivät täyty.

Oikeusasiamies katsoo, että näissä tapauksissa ei täyty maksuhäiriömerkinnän tekemisen perusteena oleva luottotietolain edellytys siitä, että merkinnän on osoitettava maksukyvyttömyyttä tai maksuhaluttomuutta. Velallisten oikeusturvan toteutumiseksi on tärkeää, että tietojärjestelmän puutteellisesta toiminnasta johtuneet virheelliset merkinnät poistetaan luottotietorekistereistä ja vastaisuudessa estetään tällaisten tietojen luovutus luottotietoyhtiöille.

OA:n tiedossa ei ole, kuinka moni velallinen on virheellisin perustein saanut maksuhäiriömerkinnän ja joutunut kärsimään sen seurauksista. OA:n käsityksen mukaan kysymys on huomattavista velallismääristä.

OA pitää virheellisten maksuhäiriötietojen välittymiseen johtavaa järjestelmävirhettä vakavana.

Ottaen huomioon maksuhäiriömerkinnän vakavat seuraukset velalliselle, virheen korjaavat toimenpiteet eivät voi jäädä odottamaan tulevia tietojärjestelmäuudistuksia. Oikeusministeriön tulisi viipymättä ja yhteistyössä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että luottotietolain vastaisia tietoja ei enää välitetä tuomioistuinten tietojärjestelmästä. Luottotietoyhtiöiden pitäisi myös poistaa virheelliset ja harhaanjohtavat merkinnät luottotietorekistereistä.

OA Jääskeläinen esittää, että luottotietolakia tulisi selkeyttää talletettavien tuomioistuinratkaisujen osalta siten, että vain maksukyvyttömyyttä tai maksuhaluttomuutta osoittavat riidattomissa asioissa annetut tuomiot voivat johtaa maksuhäiriömerkintään. OA esittää, että oikeusministeriö ryhtyy toimenpiteisiin sääntelyn täydentämiseksi ja täsmentämiseksi.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös