Rahastotietoa

Rahastotutkimus paljastaa: Salkunhoitajan työstä ei kannata maksaa

Morningstarin uusin tutkimus paljastaa mielenkiintoisia seikkoja sijoitusrahastojen toiminnasta ja menestyksestä.

Morningstarin Active/Passive Barometer on vuodesta 2015 julkaistu vertailu aktiivisten ja passiivisten rahastojen menestyksestä ja se keskittyy amerikkalaisiin rahastoihin. Tutkimus kertoo, kuinka suuri osa aktiivisista rahastoista löi passiivisten rahastojen keskimääräisen tuoton. Tutkimuksessa on mukana 11 osakerahastojen luokkaa ja yksi korkoluokkaa (Intermediate-Term Bond).

Viimeisin tutkimus vahvistaa aiempien päätulokset: keskimääräinen aktiivinen rahasto jää passiiviselle keskimääräiselle rahastolle, erityisesti pitkällä aikavälillä. Lisäksi aktiivisten rahastojen välisessä vertailussa halvemmat rahastot ovat pärjänneet paremmin.

”Hyvästä ei kannata maksaa”

Morningstarin rahastoanlyytikkoa, Matias Möttölää tulos ei yllätä.

Vastaavanlainen tulos on tuttu myös Morningstarin muista tutkimuksesta. Tutkimus osoittaa Möttölän mukaan, ettei ”hyvästä kannata maksaa”. Rahaston todennäköisyys pärjätä vertailussa oli sitä heikompi, mitä suuremmat olivat kulut.

Tutkimus paljasti myös toisen mielenkiintoisen havainnon rahastoista. Korkeiden kulujen rahastot tulevat myös muita rahastoja todennäköisemmin yhdistetyksi tai suljetuksi. Usein väitetään että, rahastoyhtiöillä on tapana kaunistella tuottohistorioitaan lakkauttamalla huonoja rahastoja tai sulauttamalla niitä paremmin menestyneisiin. Tämä vääristää kuvaa aktiivisten rahastojen menestyksestä pitkän ajan tarkasteluissa.

Perinteisten, aktiivisten sijoitusrahastojen kannalta Morningstarin tutkimus ei silti ole ihan lohduton. Tutkimuksen tarkasteluajanjaksolla heinäkuusta 2016 kesäkuun loppuun 2017 ulkomaisia osakkeita omistaneet amerikkalaisrahastot menestyivät nimittäin hyvin, ja pienyhtiöt pärjäsivät samoin suuria yhtiöitä paremmin. Tosin tarkastelujakso on hyvin lyhyt, joten siitä ei kannattane vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Vastaavanlaisia tutkimustuloksia aiemminkin

Aktiivisten sijoitusrahastojen heikosta menestyksestä on raportoitu useissa muissakin rahastotutkimuksissa.

Esimerkiksi Financial Times uutisoi viime syksynä viimeisimmästä S&P Globalin amerikkalaisia osakerahastoja koskevasta selvityksestä, jossa verrattiin amerikkalaisten sijoitusrahastojen tuottoja vastaaviin indeksi- eli markkinatuottoihin. 

Tutkimuksen mukaan peräti 90,2 prosenttia amerikkalaisista salkunhoitajista hävisi tuotoillaan vastaavalle vertailuindeksille. Kääntäen tämä tarkoittaa, että harvempi kuin joka kymmenes salkunhoitaja oli onnistunut tuottamaan mitään lisäarvoa työllään.

Rahastovertailuja on tehty myös Suomen rahastomarkkinoista.

IndexHelsinki tutki sijoitusrahastojen tuottoja vertailuindeksien tuottoihin vuonna 2015. IndexHelsinki kävi läpi kaikkiaan 23 eri sijoitusluokkaa, joissa oli yhteensä 237 sijoitusrahastoa. IndexHelsinki vertasi rahastojen toteutunutta tuottoa indeksituottoon siten, että osakerahastoja verrattiin vastaavaan MSCI-indeksiin ja korkorahastoja vastaavaan Barclays’n korkoindeksiin.

”Kaikissa sijoitusluokissa rahastojen tuotto hävisi vertailuindeksilleen kuluneen viiden vuoden aikajänteellä. Kaikista rahastoista peräti 87,9 % jäi indeksituoton alapuolelle. Lisäksi vertasimme rahastojen tuottoa suoraan kutakin vertailuindeksiä seuraavan ETF-rahaston tuottoon ja lopputulos oli sama.”

Koko Morningstarin tutkimus on luettavissa täältä.

Kommentoi
Ylös
>